سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسی و مشاوره

 

نمونه سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران

تومان19,800

توضیحات

+,نمونه سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران – راهبری حرفه ای  1420 سوال + پاسخنامه

+,نمونه سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران – خلاقیت حرفه ای 1120سوال + پاسخنامه

+,نمونه سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران – اخلاق حرفه ای 1480 سوال + پاسخنامه

+,نمونه سوالات آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران – مسائل فرهنگی و اجتماعی 1380 سوال + پاسخنامه


+, کتاب PDF  راهبری حرفه ای

+, کتاب PDF خلاقیت حرفه ای

+, کتاب PDF اخلاق حرفه ای

+, کتاب PDF مسائل فرهنگی و اجتماعی

 

azmonfaragir
30 نوامبر 2023
27367 بازدید