نمونه سوالات استخدامی نگهبانی و مراقبت اماکن و ساختمان ها در شهرستان های استان تهران

تومان19,500

توضیحات

+ نمونه سوالات ادبیات فارسی 1345سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات معارف اسلامی 1234سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات هوش و اطلاعات عمومی  1222سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ایمنی و اصول حفاظت فیزیکی 1890سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ریاضی و آمار 1546سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات آشنایی با کامپیوتر 1333سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF ادبیات فارسی

+ کتاب PDF معارف اسلامی

+ کتاب PDF هوش و اطلاعات عمومی

+ کتاب PDF ایمنی و اصول حفاظت فیزیکی

+ کتاب PDFریاضی و آمار

+ کتاب PDF آشنایی با کامپیوتر

admin admin
28 ژوئن 2024
67 بازدید