نمونه سوالات استخدامی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان(نگهبان)

تومان19,500

توضیحات

بخش عمومی

+ نمونه سوالات آيين نگارش و مهارت هاي نوشتاري 1345سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات معارف اسلامی 1666سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات اطلاعات سياسي و اجتماعی 1678سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات هوش و استعداد تحصيلي 1578سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ايمني عمومي 1590سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات 1890سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDFآيين نگارش و مهارت هاي نوشتاري

+ کتاب PDFمعارف اسلامی

+ کتاب PDF اطلاعات سياسي و اجتماعی

+ کتاب PDF هوش و استعداد تحصيلي

+ کتاب PDF ايمني عمومي

+ کتاب PDF مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات


بخش تخصصی

+ نمونه سوالات اصول ومباني ايمني و آتش نشاني 1435سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات آشنايي با اصول دفاع شخصي 1222 سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF اصول ومباني ايمني و آتش نشاني

+ کتاب PDF اشنايي با اصول دفاع شخصي

admin admin
28 ژوئن 2024
112 بازدید