نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان (اپراتور طرح ها و سیستم هاي حفاظت الکترونیک حراست)

تومان19,500

توضیحات

بخش عمومی

+ نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی 1345سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات معارف اسلامی 1234سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی 1678سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و هوش و استعداد تحصیلی 15678سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات فناوری اطلاعات و مهارت های هفت گانه 1890سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF زبان و ادبیات فارسی

+ کتاب PDF معارف اسلامی

+ کتاب PDF زبان انگلیسی عمومی

+ کتاب PDF اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و هوش و استعداد تحصیلی

+ کتاب PDF فناوری اطلاعات و مهارت های هفت گانه


بخش تخصصی

+ نمونه سوالات برق 1111سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات الکترونیک 1544سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات کامپیوتر 1666سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF برق

+ کتاب PDF الکترونیک

+ کتاب PDFکامپیوتر

admin admin
25 ژوئن 2024
67 بازدید