نمونه سوالات استخدامی شرکت مهندسی بافت ستاره

تومان19,500

توضیحات

بخش عمومی

+ نمونه سوالات ادبیات فارسی و آیین نگارش 1345سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات احکام و معارف اسلامی 1234سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات هوش و استعداد ریاضی  1222سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات فناوری اطلاعات و مهارت های هفت گانه 1890سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ایمنی عمومی برق  1546سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ایمنی حریق و آتش نشانی 1333سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات مبانی برق 1444سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی 1777سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF ادبیات فارسی و آیین نگارش

+ کتاب PDF احکام و  معارف اسلامی

+ کتاب PDF هوش و استعداد ریاضی

+ کتاب PDF فناوری اطلاعات و مهارت های هفت گانه

+ کتاب PDF ایمنی عمومی برق

+ کتاب PDF ایمنی حریق و آتش نشانی

+ کتاب PDFمبانی برق

+ کتاب PDF آیین نامه راهنمایی و رانندگی

admin admin
28 ژوئن 2024
78 بازدید