نمونه سوالات استخدامی شرکت سیمان دشتستان (بازرگانی‌/منابع‌انسانی‌)

تومان19,500

توضیحات

بخش عمومی

+ نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی 1345سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی 1678سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات 1890سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات هوش و توانمندی های ذهنی 15678سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF زبان و ادبیات فارسی

+ کتاب PDF زبان انگلیسی عمومی

+ کتاب PDF مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات

+ کتاب PDF هوش و توانمندی های ذهنی


بخش تخصصی

+ نمونه سوالات تئوری‌های‌سازمان‌و‌مدیریت 1435سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات اقتصاد‌خرد‌ و‌ کلان 1787سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ‌مدیریت‌مالی‌ 1222سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ‌ریاضی‌و‌آمار 1655سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF تئوری‌های‌سازمان‌و‌مدیریت

+ کتاب PDF اقتصاد‌خرد‌ و‌ کلان

+ کتاب PDF ‌مدیریت‌مالی‌

+ کتاب PDF ‌ریاضی‌و‌آمار

admin admin
25 ژوئن 2024
67 بازدید