نمونه سوالات استخدامی شرکت سیمان دشتستان ( صنایع)

تومان19,500

توضیحات

بخش عمومی

+ نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی 1345سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی 1678سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات 1890سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات هوش و توانمندی های ذهنی 15678سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF زبان و ادبیات فارسی

+ کتاب PDF زبان انگلیسی عمومی

+ کتاب PDF مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات

+ کتاب PDF هوش و توانمندی های ذهنی


بخش تخصصی

+ نمونه سوالات آمار‌ و‌ احتمالات‌ مهندسی‌ 1435سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ‌تحقیق‌در‌عملیات 13334سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات طرح‌ریزی‌واحد‌های‌صنعتی 1787سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ‌برنامه‌ ریزی‌و‌کنترل‌پروژه 1222سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات  کنترل‌کیفیت 1555سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF آمار‌ و‌ احتمالات‌ مهندسی‌

+ کتاب PDF ‌تحقیق‌در‌عملیات

+ کتاب PDF طرح‌ریزی‌واحد‌های‌صنعتی

+ کتاب PDF ‌برنامه‌ریزی‌و‌کنترل‌پروژه

+ کتاب PDF کنترل‌کیفیت

admin admin
25 ژوئن 2024
66 بازدید