نمونه سوالات استخدامی شرکت سیمان دشتستان (معدن)

تومان19,500

توضیحات

بخش عمومی

+ نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی 1345سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی 1678سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات 1890سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات هوش و توانمندی های ذهنی 15678سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF زبان و ادبیات فارسی

+ کتاب PDF زبان انگلیسی عمومی

+ کتاب PDF مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات

+ کتاب PDF هوش و توانمندی های ذهنی


بخش تخصصی

+ نمونه سوالات زمین‌شناسی 1435سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ‌استاتیک‌و‌مقاومت‌مصالح 13334سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات روش‌های‌استخراج 1787سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات روش‌های‌تجزیه‌ مواد‌معدنی 1222سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات  ایمنی‌در‌معدن 1555سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF زمین‌شناسی

+ کتاب PDF ‌استاتیک‌و‌مقاومت‌مصالح

+ کتاب PDFروش‌های‌استخراج

+ کتاب PDF روش‌های‌تجزیه‌ مواد‌معدنی

+ کتاب PDF ایمنی‌در‌معدن

admin admin
25 ژوئن 2024
59 بازدید