نمونه سوالات استخدامی شرکت سیمان دشتستان ( انباردار)

تومان19,500

توضیحات

بخش عمومی

+ نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی 1345سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی 1678سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات 1890سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات هوش و توانمندی های ذهنی 15678سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF زبان و ادبیات فارسی

+ کتاب PDF زبان انگلیسی عمومی

+ کتاب PDF مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات

+ کتاب PDF هوش و توانمندی های ذهنی


بخش تخصصی

+ نمونه سوالات انبارداری‌ 1435سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ‌امور‌ادار‌ی 1787سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ‌اقتصاد‌ کار‌ و‌ بهره وری 1222سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ‌ حسابداری 1544سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات کامپیوتر

+ نمونه سوالات آمارمقدماتی‌


+ کتاب PDF انبارداری‌

+ کتاب PDF ‌امور‌ادار‌ی

+ کتاب PDF ‌اقتصاد‌ کار‌ و‌ بهره وری

+ کتاب PDF‌ حسابداری

+ کتاب PDF‌ کامپیوتر

+ کتاب PDF‌ آمارمقدماتی‌

admin admin
25 ژوئن 2024
83 بازدید