سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش )


در حال بارگذاری
19 آگوست 2019
۱۹۹۰۰ تومان

سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش )

نسوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش ) ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺠﺴﻤﯽ 300 سوال+جواب

سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش )ﻋﮑﺎﺳﯽ400 سوال+پاسخنامه 

سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش ) ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي 150 سوال+جواب

سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش ) کارگاه گرافیک(ﺧﻂ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ)200 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش ) کارگاه گرافیک(ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻮل ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ)40 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش ) ﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﻪ و ﭼﺎپ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ 456 سوال+جواب

 

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش )درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش )درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش ) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش ) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش )درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش ) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (هنرآموز گرافیک) کدشغل3252 (استخدامی آموزش و پرورش ) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.