نمونه سوالات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت مادران و نوزادان 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار  روان پرستاری 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت جامعه 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )مراقبت های ویژه 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی) مفاهیم مدیریت 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داخلی و جراحی  1768 سوال +پاسخ نامه

کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب  PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب  PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت مادران و نوزادان 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار  روان پرستاری 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت جامعه 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مراقبت های ویژه 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مفاهیم مدیریت 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار داخلی و جراحی  1768 سوال +پاسخ نامه


کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب  PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب  PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب  PDF اصول و مبانی مدیریت

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

============================================================

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل یک برنامه تحصیلی است که به دانشجویان در رشته پرستاری ارائه میشود. این برنامه به اهدافی همچون آموزش مهارت‌ها و دانش لازم برای ارائه مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی کیفیت بالا، توانمندسازی دانشجویان در معرض مواجهه با نیازهای بهداشتی قابل تغییر جامعه و ارتقاء سلامت جامعه متمرکز است.

در دوره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشجویان آشنا میشوند با:

1. پرستاری بالینی: این شاخه پرستاری بر مراقبت مستقیم از بیماران در بیمارستان‌ها و واحدهای بهداشتی تمرکز دارد. دانشجویان با تکنیک‌ها و مهارت‌های مراقبتی، تشخیصی و درمانی مختلف آشنا میشوند.

2. پرستاری اجتماعی: این حوزه پرستاری بر بهبود سلامت جامعه، پیشگیری از بیماری‌ها و مراقبت از افراد محروم تمرکز دارد. دانشجویان در این حوزه با تکنیک‌ها و روش‌های ارتباطی مناسب، آموزش بهداشتی جمعیت و مشاوره بهداشتی آشنا میشوند.

3. پرستاری اورژانس: در این رشته پرستاری، دانشجویان آموزش میبینند که چگونه در مواجهه با وضعیت های اورژانسی عملکرد کنند و نیازهای پزشکی فوری را برآورده کنند.

4. پرستاری بهداشت عمومی: در این حوزه پرستاری، دانشجویان مهارت‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌ها، ارزیابی سلامت جامعه، اجرای برنامه‌های بهداشتی و پیشگیری از عوارض بهداشتی را آموزش میبینند.

برنامه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل شامل دروس تئوری، کارآموزی در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و مشارکت در پروژه‌های پژوهشی است. همچنین، دانشجویان در طول دوره تحصیلی فرصتی برای پیشرفت شخصی و حرفه‌ای دریافت می‌کنند.

چه نکات بهداشتی روزانه ای را به مادران توصیه می کنید؟

چگونه با مکشکلات خواب نوزادان از جمله ترس از تاریکی برخورد می کنید؟

چه نکاتی را بریا مادران باردار در رابطه با بهداشت بارداری مطرح می کنید؟

 

admin admin
26 سپتامبر 2023
114 بازدید