نمونه سوالات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت مادران و نوزادان 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار  روان پرستاری 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت جامعه 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی )مراقبت های ویژه 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی) مفاهیم مدیریت 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) داخلی و جراحی  1768 سوال +پاسخ نامه

کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب  PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب  PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار

تومان18,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت مادران و نوزادان 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار  روان پرستاری 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار بهداشت جامعه 1265 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مراقبت های ویژه 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار مفاهیم مدیریت 1768 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت ( علوم پزشکی ) پرستار داخلی و جراحی  1768 سوال +پاسخ نامه


کتاب  PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب  PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب  PDF اصول و مبانی توانبخشی

کتاب  PDF اصول و مبانی مدیریت

کتاب  PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

============================================================

. چه نکاتی برای ارتقای کیفیت زندگی افراد در دوران توانبخشی وجود دارد؟

 1. چه نکاتی برای افزایش استقلالیت افراد در دوران توانبخشی وجود دارد؟
 2. چه نکاتی برای افزایش اعتماد به نفس افراد در دوران توانبخشی وجود دارد؟
 3. چه نکاتی برای افزایش تعامل اجتماعی افراد در دوران توانبخشی وجود دارد؟
 4. چه نکاتی برای افزایش مهارت‌های ارتباطی افراد در دوران توانبخشی وجود دارد؟
 5. چه نکاتی برای افزایش استقلالیت افراد در دوران توانبخشی وجود دارد؟
 6. چه نکاتی برای افزایش انگیزه افراد در دوران توانبخشی وجود دارد؟
 7. چه نکاتی برای افزایش تحمل و استقامت افراد در دوران توانبخشی وجود دارد؟
 8. چه نکاتی برای افزایش تمرکز و توجه افراد در دوران توانبخشی وجود دارد؟
 9. چه نکاتی برای افزایش قدرت عملکرد افراد در دوران توانبخشی وجود دارد؟
 10. نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت پرستاران و تامین نیازهای سلامت جامعه در حوزه پرستاری فعالیت می کند. این نظام در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه سبزوار متمرکز است.

  دانشگاه سبزوار در راستای تحقق اهداف پرستاری، برنامه های آموزشی تکمیلی و آموزش های مداوم برای پرستاران ارائه می دهد. این برنامه ها شامل دوره های مرتبط با تخصص های پرستاری مثل پرستاری عمومی، پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری داخلی، پرستاری اورژانس و سایر حوزه های پرستاری است.

  علاوه بر آموزش های تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار همچنین به پرستاران فرصت های شغلی فراهم می کند تا بتوانند در بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و سایر مکان های مرتبط در حوزه سلامت فعالیت کنند.

  تلاش های دانشگاه سبزوار در این حوزه به منظور بهبود و توسعه کیفیت مراقبت های پرستاری و ارتقاء استانداردهای حرفه ای در نظام پرستاری است. از جمله تلاش های این دانشگاه می توان به تدوین برنامه های آموزشی مناسب، ارائه خدمات سلامت جامعه و همچنین ایجاد ارتباط نزدیک با سایر دانشگاه ها و مراکز پرستاری و مامایی در داخل و خارج از کشور اشاره کرد.

  به طور کلی، نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای تحقق اهداف پرستاری در حوزه آموزش، تحقیق و خدمات سلامت فعالیت کرده و تلاش می کند تا بهترین سرویس های پرستاری را به جامعه ارائه دهد.

admin admin
26 سپتامبر 2023
39 بازدید