نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 (6رشته شغلی)

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 فوریت های پزشکی:

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 آناتومی 360 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 احیای قلبی و ریوی 150سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 فرآیند عملیات و اطلاعات فنی+ پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 تروما  170 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 فارماکولوژی800سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 فوریت های داخلی 300  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 فیزیولوژی30 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

2-نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98تریاژ تلفنی:

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 شكايات شايع اورژانس و نحوه برخورد با آنها 300سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 برخورد با بيمار ترومايي و نيمه ترومايي، گروههاي خاص و اورژانسهاي محيطي 170 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 کاهش هوشياري و بررسي عوامل ايجاد آن

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 آشنايي با احياي مقدماتي و نحوه آموزش احيا از طريق تلفن 150سوال+ پاسخنامه

 

 

 

3-نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 رادیولوژی:

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 فیزیک عمومی یک200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 فیزیک عمومی95 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 ریاضی عمومی یک  596 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 ریاضی عمومی دو 510 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 ریاضی عمومی سه100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 فیزیک هسته ای و اتمی 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 فیزیک پرتوها 180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 تکنیکهای تصویربرداری پزشکی

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 فیزیولوژی 120سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 اناتومی 30سوال + پاسخنامه

 

 

 

4-نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 علوم آزمایشگاهی:

 نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98ویروس 270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98انگل180 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98قارچ 170 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98مواد غذایی90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98دارو240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98فراورده های بیولوژیکی152 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98ایمنی و کلینیکال پاتالوژی 204 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98نمونه برداری و مدیریت آزمایشگاه120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

5-نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 مامایی:

 نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بارداری و زایمان ۱ تا  ۴ بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بیماریهای زنان و ناباروری بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
 نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 ۱۵۰ نمونه سوالات استخدامی بهداشت مادر و کودک بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 ۱۲۰نمونه سوالات استخدامی نوزادان بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
 نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 ۶۰ نمونه سوالات استخدامی جنین شناسی بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

 

 

 

6-نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 تعالی سازمانی سلامت:

 نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 كليات خدمات بهداشتي 180 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98آموزش بهداشت267 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98ارتباطات و تكنولوژي 160  سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98برنامه ريزي آموزشي 380 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98مهارتها و فنون تدريس 110  سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98نظام ارائه خدمات سلامت +پاسخنامه

نمونه سوالات دانشكده علوم پزشكی ساوه سال98 ارزشيابي در راستاي توسعه منابع انساني37 سوال +پاسخنامه

 

 

 

 

فراخوان جذب نیرو در دانشكده علوم پزشكی ساوه – در6 رشته شغلی
رشته شغلهای: فوریت پزشکی، تریاژ تلفنی، پرتو شناسی، آزمایشگاه، مامایی و تعالی سازمانی سلامت

اطلاعیه شماره 5 ( 98/9/9)

با توجه به اعلام نتایج آزمون، متقاضیانی که به نتیجه ی آزمون اعتراض دارند می توانند فرم ذیل را دانلود و تکمیل نموده و سپس آن را از طریق پست الکترونیکی حداکثر تا تاریخ 15 آذر ماه 98 به نشانی موجود در فرم  ارسال نمایند.

دانلود فرم اعتراض

 

اطلاعیه شماره 4 ( 98/9/2)
اسامی پذیرفته شدگان  اولیه  آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی ساوه به شرح ذیل اعلام می گردد.

افراد پذیرفته شده می بایست بین ساعات  8 صبح تا 12 روزهای سه شنبه 98/9/5 ( ردیف 1 تا 40) و چهارشنبه 98/9/6 ( ردیف 41 تا 80) و شنبه 98/9/9 ( ردیف 81 تا110) و یکشنبه98/9/10 ( ردیف 111 تا آخر )  تعیین شده با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک زیر به نشانی: ساوه- خیابان جمهوری اسلامی- دانشکده علوم پزشکی ساوه-  دفتر نمایندگی موسسه کارآفرینان آوا سلامت مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است با درخواست دانشکده علوم پزشکی ساوه و با توجه به مجوز های اخذ شده:  تعداد 1 نفر به کارشناس فوریت پزشکی ساوه و 8 نفر به کاردان فوریت پزشکی اضافه گردید

مدارک مورد نیاز:

*  اصل، اسکن و تصویر تمام صفحات شناسنامه

* اصل، اسکن و تصویر کارت ملی ( پشت و رو)

*  اصل، اسکن و تصویر مدارک ایثارگری و نامه مربوطه

* مدرک تحصیلی یا پایان طرح اجباری ( کسانی که حین تمدید طرح هستند از محل خدمت گواهی لازم را ارائه نمایند)

* اصل، اسکن و تصویر کارت پایان خدمت

( نحوه ارائه مدارک به صورت حضوری و توسط خود داوطلب و به روش زیر می باشد)

1- مدارک مورد نیاز را با فرمت  Jpeg اسکن کرده و فایلهای آن را در پوشه ای که با عنوان کد ملی نام گذاری شده  قرار دهید.

 2- مدارک مروبوطه را داخل فلش مموری قرارداده و تحویل نماینده موسسه نمایید.

بدیهی است عدم حضور داوطلب و تحویل مدارک به منزله ی انصراف تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.


 

اطلاعیه شماره 3 ( 98/7/14)

تغییر زمان آزمون  تمدید زمان ثبت نام
به اطلاع می رساند با توجه به تقارن تاریخ برگزاری آزمون با ایام اربعین حسینی (ع)، مقرر شد به جهت امکان حضور افراد در مراسم عزاداری، این آزمون روز جمعه 3 آبان ماه برگزار  گردد.
همچنین زمان ثبت نام تا 21 مهر ماه تمدید گردید.

 

 

اطلاعیه شماره 2 ( 98/7/6)
منابع آزمون  به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

اطلاعیه شماره  (1)  (98/7/1)

موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد نسبت به «برگزاری آزمون علمی و مصاحبه تخصصی » جهت تأمین تعداد  27  نفر نیروی شرکتی برای واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه پس از سیر مراحل پبش بینی شده، به عنوان «مجری» اقدام نماید.

*مهلت ثبت نام از تاریخ  1398/07/2  لغایت  1398/07/10  می باشد و به علت زمانبندی انجام شده این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد

 

 

 

 

توجه: ثبت نام آزمون صرفاً بصورت الکترونیکی و منحصراً از طریق سامانه موسسه کارآفرینان آوا سلامت به آدرس:  http://avasalamat.org  انجام می‌شود.

(نکات مهم)

1-  ثبت نام منوط به تكمیل كلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و كدپیگیری از سامانه می‌باشد و پس از تایید نهاییِ فرم اینترنتی توسط داوطلب، اطلاعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی‌باشد.


2- به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­شود.


3-  داوطلب با تکمیل ثبت نام و شركت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از مفادآگهی ثبت نام نموده است وحق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.


4-  بعد از ثبت نام و تایید نهایی امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد، لذا افراد در تکمیل فرمهای مربوطه دقت لازم را به عمل آورند.


5-  پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود، لازم است داوطلبان با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می‌باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


6-  قبل از مراجعه به سامانه، اسکن عکس داوطلب طبق توضیحات مندرج در بخش ( نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب) دفترچه راهنما تهیه گردد.


7- کدپیگیری در تمام مراحل ثبت نام آزمون و فراخوان مورد نیاز بوده لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم صورت پذیرد.

نکته: اگر برای ثبت نام به کافی نت مراجعه می کنید  برای پیشگیری از مشکلاتی که در ثبت نام برخی داوطلبان در آزمون های قبل روی داده است، موارد زیر را رعایت نمایید:

8-  قبل از تایید نهایی، اطلاعات و به خصوص عکس خود را کنترل کنید و این کار را به فرد دیگری واگذار نکنید.

9-  تهیه یک برگ پرینت از فرم نهایی ثبت نام با کد پیگیری برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی است

10- وجه ثبت نام را با در نظر گرفتن موارد امنیتی ( ورود پسورد توسط خود فرد، تعویض رمز دوم و ….)  با کارت بانکی خود پرداخت نمایید. لازمه اینکار فعال سازی رمز دوم  برای کارت بانکی می باشد.   مواردی وجود داشته است  که در آن عملیات واریز توسط کاربر کافی نت انجام شده و حتی رسید برداشت نیز صادر گشته ولی به دلیل مختل شدن شبکه بانکی تراکنشی صورت نگرفته و وجه بعد از 72 ساعت به کارت فرد برگشت داده شده و متقاضی  نسبت به عدم واریز  مطلع نگردیده است. (که در اینصورت فرآیند ثبت نام تکمیل نگشته و فرد متقاضی مجوز حضور در آزمون را نخواهد داشت. )

 


 جهت اطلاع از شرایط  عمومی و اختصاصی آزمون قبل از ثبت نام حتما دفترچه راهنمای فراخوان را با دقت مطالعه فرمایید.


نکته مهم:

* کلیه اظهارات متقاضی در فرم ثبت نام اینترنتی حمل بر صحت میشود و مدارک لازم پس از اعلام نتیجه آزمون کتبی از برگزیدگان برای مرحله دوم آزمون دریافت خواهد شد. ثبت نام در آزمون و شرکت در آن، حتی کسب بالاترین نمره در بین شرکت کنندگان زمانی موثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه شرایط اعلام شده در آگهی باشد. در غیر اینصورت ثبت نام و امتحان متقاضی در هر مرحله که باشد کأن لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود، پرونده وی مختومه میگردد و هیچ وجهی از وجوه دریافتیبه وی مسترد نخواهد شد.

 

azmonfaragir
11 دسامبر 2019
144 بازدید