نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها علوم پزشکی خوی

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی خوی  )

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی خوی  ) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1758سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی خوی  ) بهداشت عمومی1378 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی خوی  ) امار زیستی 1875سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  علوم پزشکی خوی  )  اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1875سوال + پاسخنامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF بیماری های واگیر و غیر واگیر

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

????????????????????????????????????????????????????????????

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی 1758سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت عمومی1378 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی) امار زیستی 1875سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وزارت بهداشت (علوم پزشکی)  اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  1875سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF کلیات خدمات بهداشتی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF اپیدمیولوژی

کتاب PDF بیماری های واگیر و غیر واگیر


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

اهم وظایف :

انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی واگیر منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه اجرایی

جمع اطلاعات مربوط به بیماریها وتجزیه وتحلیل آنها وتعیین اولویت ها

تدوین برنامه عملیاتی بیماری های واگیر با توجه به اولویت آنها و پیشنهاد به مرکز مدیریت بیماری های وزارت متبوع

پیش بینی و تامین لوازم و امکانات مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارات مصوب

بازدید از مراکز بهداشت شهرشتانها ومراکز بهداشتی درمانی و خانه ها ی بهداشت و پایگاههای بهداشتی به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه  برنامه مراقبت بیماریها

شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی

نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه مانند نمونه برداری ؛بیماریابی و …

نظارت بر انجام کنترل و کشف به موقع اپیدمی ها

دریافت آمار ازمرکز تابعه و تنظیم گزارش نهایی و ارسال آن به سطح بالاتر

بررسی گزارش های آماری دریافتی از نظر اپیدمیولوژیک

تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولان ذیربط

شرکت در جلسات مختلف و ارائه نظرات مشورتی بر حسب مورد

شرکت در سمینار ، همایش و کارگاههای آموزشی کشوری و منطقه ای بر حسب نیاز

برآورد واکسن و داروی مورد نیاز و پیگیری جهت تامین آن وتوزیع به شهرستانهای تابعه

نظارت بر حسن اجرای برنامه اکسیناسیون و زنجیرسرما

جلب مشارکت پزشکان بخش خصوصی و دولتی در امر نظام مراقبت و گزارش دهی بیماری های واگیر

جلب مشارکت بین بخشی و برون بخشی

تهیه متون آموزشی برای کلیه رده های مختلف بهداشتی درمانی بر حسب نیاز

پیگیری مسائل مالی و اعتبارات مورد نیاز

شرکت در برنامه های بازآموزی دانشجویان پزشکی اجتماعی و پزشکان جدیدالورود به سیستم بهداشتی درمانی

اجرای طرح ها و برنامه های کشوری کنترل ، حذف و ریشه کنی بیماری های واگیر

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه تحلیل داده ها

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

admin admin
8 جولای 2024
51 بازدید