نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد ) نظریه های مشاوره و روان درمانی یک 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد ) روانشناسی عمومی 1678 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد ) اسیب شناسی روانی یک 1578 سوال + پاسخنامه

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

 

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF روان شناسی عمومی

کتاب PDF آسیب شناسی روانی

کتاب PDF نظریه های مشاوره و روان درمانی

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

 

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

 

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

 

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

 

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

تومان14,500

توضیحات

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد وزارت بهداشت (علوم پزشکی) نظریه های مشاوره و روان درمانی یک 1267 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد وزارت بهداشت (علوم پزشکی) روانشناسی عمومی 1678 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد وزارت بهداشت (علوم پزشکی) اسیب شناسی روانی یک 1578 سوال + پاسخنامه


1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی


کتاب PDF روان شناسی عمومی

کتاب PDF آسیب شناسی روانی

کتاب PDF نظریه های مشاوره و روان درمانی


کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

پیشگیری از اعتیاد شامل فعالیت هایی به شرح زیر است:

برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد: به شیوه مشارکت با مردم در محلات شهری و روستایی، محیط های آموزشی با تاکید بر کودکان زیر سن دبستان و خانواده هایشان و محیط های کار انجام می شود.

برنامه آگاهسازی و کارزار رسانه ای  پیشگیری از اعتیاد: با هدف حساس سازی مردم در خصوص پیشگیری از مصرف مواد اعتیاد آور از طریق فعالیت های رسانه ای و آموزش های مورد نیاز در قالب تهیه محصولات آموزشی و جلسات آموزشی اجرا می شود.

برنامه پیشگیری از اعتیاد در فضای مجازی (کاربین) : در راستای این برنامه، بسته های رسانه ای آموزشی پیشگیری از اعتیاد تحت عنوان “کاربین” در فضای مجازی منتشر می شود.

خط ملی اعتیاد: این خط با شماره تماس (۰۹۶۲۸) با هدف ارائه راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور و راهنمایی درخصوص درمان اعتیاد و ارجاع به مرا کز درمان و کاهش آسیب اعتیاد دارای مجوز رسمی فعالیت می کند. زمان تماس هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب می باشد.

ب) درمان، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی شامل فعالیت های متنوع به شرح زیر است:

۱) برنامه درمان و بازتوانی اعتیاد

مرکز درمان سرپایی اعتیاد: مرکز درمان اختلال مصرف مواد اعتیادآور که به‌صورت روزانه، خدمات درمان دارویی و درمان غیردارویی را به افراد با اختلال مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان ارائه‌ می دهد. اسامی و نشانی مراکز در سامانه خط ملی اعتیاد (۰۹۶۲۸) موجود می باشد.

مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد: مرکز درمانی است که خدمات درمان اقامتی (شامل دارویی و غیردارویی) ترجیحاً با مشارکت گروه‌های همتا و خودیار به‌صورت اقامت داوطلبانه به مدت یک تا سه ماه به افراد با اختلال مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان ارائه ‌می ‌دهد.

مرکز اجتماع درمان مدار (TC): مرکز درمان اقامتی است که با رویکرد تغییر رفتاری و شناختی و با هدف ارائه درمان و بازتوانی اختلال مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان به‌صورت شبانه‌روزی طی مدت حداقل سه تا شش ماه، خدمات درمان غیردارویی نظیر خدمات روان‌شناختی، مشاوره، آموزش خانواده، تشکیل گروه‌های خودیار، خدمات مددکاری اجتماعی و پیگیری پس از ترخیص، ارائه ‌می‌نماید.

۲)  برنامه کاهش آسیب اعتیاد:

راهبرد و اقدامات کاهش آسیب یکی از اساسی‌ترین راهبرد ها در زمینه پیشگیری از ابتلا به بیماری های عفونی و واگیر همچون بیماری‌های ایدز و هپاتیت می باشد. از آنجا که این بیماری ها با فقر ارتباط بسیار نزدیکی دارند و افراد درگیر در آنها عمدتاً از نیازمندان و در طبقات و دهک‌های پایین درآمدی هستند یا پس از ابتلای به بیماری های مذکور به گروه های فرودست اجتماعی نزول می یابند لذا حمایت های همه جانبه اقتصادی، اجتماعی از آنان یک ضرورت است و از همین رو سازمان بهزیستی کشور هم به سبب مسئولیت هایی که در زمینه اعتیاد بر عهده دارد و هم به علت ضرورت حمایت از اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب (آسیب‌پذیر) در زمینه پیشگیری، کاهش و کنترل اچ آی وی/ایدز و حمایت از افراد مبتلا و خانواده‌های آنان فعالیت دارد.

admin admin
18 می 2024
39 بازدید