نمونه سوالات استخدامی-کارشناس زيرساخت ارتباطات هواشناسي (كد شغل 3570)

نمونه سوالات استخدامی-کارشناس زيرساخت ارتباطات هواشناسي (كد شغل 3570)

 

 نمونه سوالات استخدامی رياضي مهندسي 459 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی فيزيك عمومي 200 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی مدار و الكترونيك 115سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی سيستم هاي ديجيتال 1 (مدار منطقي) 260 سوال + پاسخ نامه

 

 

آزمون عمومی:
1 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

azmonfaragir
28 نوامبر 2019
430 بازدید