نمونه سوالات استخدامی موسسه حفاظتی و مراقبتی تامین گستر گیلان98

نمونه سوالات استخدامی موسسه حفاظتی و مراقبتی تامین گستر گیلان98  ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی موسسه حفاظتی و مراقبتی تامین گستر گیلان98 ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی موسسه حفاظتی و مراقبتی تامین گستر گیلان98 زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی موسسه حفاظتی و مراقبتی تامین گستر گیلان98 معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی موسسه حفاظتی و مراقبتی تامین گستر گیلان98 زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی موسسه حفاظتی و مراقبتی تامین گستر گیلان98  اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی موسسه حفاظتی و مراقبتی تامین گستر گیلان98 هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

بخش اول= شرایط عمومی داوطلبان:
1. داشتن تابعيت ايران
2. داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم به غير از معافيت پزشکي
3. داشتن حداكثر 27 سال سن
3-1. مدت انجام خدمت سربازي به مدت 2 سال به سن اضافه مي شود.
4. داشتن مدرک تحصيلي ديپلم يا فوق ديپلم در تمامي رشته ها )مدارک تحصيلي بالاتر واجد شرايط تلقي نمي گردد(.
5. برخورداري از سلامت كامل جسماني و رواني و توانايي انجام كار و نداشتن نقص عضو
6. عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
7. نداشتن سابقه محکوميت جزايي موثر
8. داوطلبان مي بايست بومي استان گيلان باشد (سکونت در محل كار الزامي مي باشد.) داوطلب بومی به داوطلبی گفته می شود که دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:الف) محل تولد داوطلب با محل مورد تقاضاي آزمون يکي باشد. ب) حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدائي،راهنمايي و متوسطه) را در محل مورد تقاضا ي آزمون طي كرده باشد. ج) فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه محل (3) سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدائي، راهنمايي و يا دبيرستان) با محل مورد تقاضاي آزمون يکي باشد نيز بومي آن محل تلقي مي گردد.
9. ملاک عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان و محاسبه سن آنها آخرين روز ثبت نام (97/3/31) مي باشد.
بخش دوم= ایثارگران:
1. سي درصد (30%) از كل نياز آزمون به ايثارگران محترم ، شامل موارد زير اختصاص مي يابد :
1-1. بيست و پنج درصد (25%) به جانبازان و آزادگان فاقد شغل، همسر و فرزندان شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر ، همسر و فرزندان آزادگان با مدت اسارت يک سال و بالاتر.
توضيح: در صورت عدم تکميل سهميه بيست و پنج درصد (25%) از موارد فوق، باقيمانده سهميه مذكور به خواهر و برادر شهيد به ترتيب نمره مکتسبه اختصاص مي يابد.
2-1- پنج درصد (5%) به رزمندگان (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها)، همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و فرزندان آزادگان كمتر از يکسال اسارت.

 

بخش سوم= مواد آزمون و ضرایب آن:
مواد آزمون بکارگيري نيروي انساني، تعداد سئوالات در هر درس و ضرايب آن مطابق جدول شماره 2 مي باشد:
جدول2. مواد آزمون کتبی و ضرایب آن

نوع سئوال تعداد سئوال دروس آزمون ضریب
عمومي  10 ادبيات فارسي  2
عمومي  10 معارف اسلامي  1
عمومي  10 زبان انگليسي عمومي  1
عمومي  10 توانمندي ذهني  1
عمومي  20 اطلاعات سياسي- اجتماعي و مباني قانوني (قانون اساسي و قوانين عمومي كشور)  1
عمومي  10  ICDL  1
تخصصي  30 تخصصي نگهباني (اصول نگهباني،گزارش نويسي، اطفاء حريق، فوريتهاي امدادي)  2

بخش چهارم= نحوه ثبت نام و مدارک لازم:
ثبت نام در آزمون بکارگيري نيروي انساني از تاريخ 97/3/20 لغايت 97/3/31 در سامانه اينترنتي موسسه آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق واحد گیلان انجام مي گيرد .
آزمون نيز در روز جمعه مورخ 97/4/22 در محلي كه از طريق كارت ورود به جلسه اطلاع رساني مي گردد، برگزار مي شود.
داوطلبان مي بايست فايل تصويري مدارک ذيل را براي بارگزاري در سايت اينترنتي از قبل آماده نمايند:
• فتوكپي شناسنامه، كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم، مدرک تحصيلي، كارت ملي و تائيديه اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران (براي داوطلبان استفاده از سهميه 25 و 5 درصد ايثارگران) با حجم 100 كيلو بايت با فرمت JPG
• عکس 4×3 با حجم 40 كيلو بايت با فرمت JPG
• واريز مبلغ 600.000 ريال (ششصد هزار ريال) بعنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه پرداخت اينترنتي موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از كارتهاي بانکي عضو شبکه شتاب و الزامات آن مانند داشتن رمز دوم و كد 2CVV.

 

بخش پنجم= توضیحات مهم:
1. مهلت ارائه اصل مدارک لازم از سوي پذيرفته شدگان سه برابر ظرفيت شامل مدرک تحصيلي، شناسنامه، كارت ملي، مدرک نظام وظيفه، تائيديه اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران (براي داوطلبان استفاده از سهميه 25 و 5 درصد ايثارگران) به منظور تطبيق مدارک و تکميل پرونده براي انجام مصاحبه، حداكثر هفت روز پس از اعلام نتايج آزمون مي باشد.
2. داشتن توانايي جسمي و فيزيکي از شروط ويژه و ممتاز جذب براي شغل نگهباني مي باشد لذا چنانچه بنا به تشخيص شركت فرد پذيرفته شده حائز شرايط مطلوب نباشد، از ادامه فرايند حتي در صورت بهره مندي از سهميه ايثارگران، جلوگيري بعمل مي آيد.
3. مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال ( اعلام ) مدارک به صورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان، مصاحبه و … محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و حتي در صورت بکارگيري داوطلب، قرارداد كاري وي لغو و يا بلااثر مي گردد وكليه خسارات وارده مطابق ضوابط و مقررات و رويه شركت از داوطلب اخذ خواهد شد.
4. شماره تماس پشتيباني فني: 33345568
5. شماره تماس: 33345374

azmonfaragir
28 فوریه 2020
151 بازدید