نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 (5رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 آزمایشگاه:

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 ویروس 270 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 انگل180 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 قارچ 170 سوال + پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 مواد غذایی90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 دارو240 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 فراورده های بیولوژیکی152 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 ایمنی و کلینیکال پاتالوژی 204 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98  نمونه برداری و مدیریت آزمایشگاه 120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98تغذیه:

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی60 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 بیوشیمی277 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 فیزیولوژی120سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 زبان انگلیسی عمومی90 سوال + پاسخنامه

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 سلامت روان:

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 آسيب شناسي رواني 520 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 ارزيابي و تشخيص 240  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 رويكردهاي مختلف در روان درماني 220 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 نظريه هاي شخصيت 235  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 مباني روانشناسي 90 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 مراقب سلامت:

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بارداری و زایمان ۱ تا  ۴ بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بیماریهای زنان و ناباروری بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 ۱۵۰ نمونه سوالات استخدامی بهداشت مادر و کودک بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 ۱۲۰نمونه سوالات استخدامی نوزادان بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 ۶۰ نمونه سوالات استخدامی جنین شناسی بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

 

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 بهیار:

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 پرستاري داخلي و جراحي ۱ تا ۴  مراقبت هاي ويژه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 روانپرستاري  كودكان  مديريت  بهداشت جامعه  مادران و نوزادان

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 پرستاري داخلي و جراحي  ۱۵۲ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 مراقبت هاي ويژه ۳۳۰  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 روانپرستاري  156 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 بهداشت جامعه 150 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مرکز بهداشت و درمان بوشهر98 مادران و نوزادان 100 سوال

+پاسخنامه

 

 

 

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوشهر در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خودجهت خدمت در واحدهای تابعه خودبر اساس مجوز برنامه پزشک خانواده به تعداد ۸ نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی و پس از طی کردن مراحل گزینش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت قرارداد شرکتی/پزشک خانواده شرح ذیل جذب نماید.

عنوان شغل محل جغرافیایی خدمت تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی توضیحات
زن مرد
کارشناس آزمایشگاه خارگ ۱ کارشناس علوم آزمایشگاهی
بهیار عالیشهر ۲ ۲ کارشناس پرستاری/دیپلم بهیاری
کارشناس تغذیه چغادک ۱ کارشناس تغذیه تا پایان مرخصی زایمان نیروی مرکز
مراقب سلامت عالیشهر ۱ ۱ کارشناس بهداشت عمومی / بهداشت خانواده/ مامایی
بهیار چغادک ۲ ۱ ۱ کارشناس پرستاری/دیپلم بهیاری
سلامت روان چغادک ۱ کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،روانشناسی بالینی کودک وروانشناسی عمومی که مدرک پایه کارشناسی روانشناسی بالینی دارد

> شرایط عمومی جذب نیروی شرکتی

1-1تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
2/1- داشتن تابعیت ایران
3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
4/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
5/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
6/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی
7/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
8/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
9/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند بر اساس ماده 37 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی که به تایید هیات امنا در تاریخ 6/11/96 رسیده است .
تبصره : ماده 37 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی( استخدام پذبرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند منوط به تایید توانمندیهای جسمی ، روانی ، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزشکی (طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع ) است ) .

> شرایط اختصاصی جذب نیروی شرکتی و پزشک خانواده

2- داشتن حداقل 18 سال سن تمام (18 سال برای دارندگان دیپلم بهیاری) و حداکثر 26 سال تمام برای دارندگان دیپلم بهیاری، 35 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی ،40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و 45 سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر تا تاریخ انتشار آگهی
تبصره : منظور از سن کامل برای هر سن معادل همان سن و 11 ماه و 29 روز می باشد به عنوان مثال برای 18 سال تمام یعنی 18 سال و 11 ماه و 29 روز.
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ 31/ 6/ 1359 لغایت 29/ 5/ 1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل
ب) جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، همسر و فرزندان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت و رزمندگان(با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ج) خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زير بيست و پنج درصد( 25%)، همسر و فرزند آزاده کمتر از يکسال اسارت تا میزان 5 سال
د) داوطلباني که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و ساير موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اند به میزان خدمت غیررسمی آنها تا میزان 5 سال
هـ) مدت خدمت سربازی
و)داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق تا میزان 5 سال.
2/2- مشمولین خدمت اجباری پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره2– در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره 854/100 مورخ 16/ 7/ 93 نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید. ضمناً مشمولين مذکور مي­توانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون دانشگاه علوم پزشکي بوشهر شرکت نمايند.

3/2اولویت ها:
افراد ی که دارای هریک از شرایط ذیل باشند بترتیب در اولویت پذیرش قرار دارند:
الف- ایثارگران بر اساس بند7 آگهی مربوطه
ب-معلولین عادی تا سقف 3 درصد طبق مقررات قانونی

> نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

3-1 متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ 20/ 5/ 1398 حداکثر تاپایان وقت اداری مورخه 27/ 5/ 1398 مدارک مورد نیاز ثبت نام را به واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوشهرتحویل دهند (لازم به ذکر است مهلت ثبت نام نباید کمتر از یک هفته باشد )
2/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام:
– تکمیل برگ درخواست شغل
– یک قطعه عکس 4×3
– تصویر آخرین مدرک تحصیلی
– تصویر کارت ملی
– تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
– تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
– تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن
– تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
3/3- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

> زمان آزمون

1398/6/8

> مواد امتحان

1-5-امتحان تخصصی/عمومی شامل سوالات مربوط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد .60 سوال به صورت چهار گزینه ای و60 دقیقه می باشد .ضمنا آزمون نمره منفی دارد.
6- کسب بالاترین نمره به عنوان نمره قبولی مد نظر قرار میگیرد .
تبصره: در صورت انجام مصاحبه مجموع نمرات علمی در آزمون ومصاحبه ملاک عمل خواهد بود.

> تذکرات

1/7- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
2/7- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (30) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از 30درصد فوق­الذکر، بیست وپنج (25) درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک­سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(5) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (25) درصد وآزادگان زیر یک (1) سال اسارت اختصاص می یابد.
تبصره: فرزندان (شهید، جانباز بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر) بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه/دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند.
3/7- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.
4/7- پذیرش مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
5/7- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
6/7- تمامي سهميه مجوزبعد از ایثارگران به سایر داوطلبان به ترتيب نمره فضلي پس از کسب حد نصاب لازم اختصاص می یابد.
7/7- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.
8/7- مدارک تحصیلی بالاتر يا پائین­تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهي استخدامي و همچنين مدارک معادل، براي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمي­باشد.
9/7- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبلااثر می­گردد.
10/7- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر(اعلام شده توسط کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در زمان تحویل مدارک) به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه فرد به مدت ده روز پس از کسب اطلاع و ابلاغ از سوی مرکز بهداشت شهرستان ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به­جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
11/7- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بوشهر خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
12/7- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
13/7-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعايت ظرفيت پيش بيني شده می­­باشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب در يک رشته شغلي یکسان و مازاد بر تعداد ظرفيت اعلام شده در آگهی استخدامی باشد، ملاک عمل نمره آزمون کتبی قرارمی گیرد وبعنوان نفر اصلی به گزینش معرفی می شودقرار خواهد گرفت.

14/7- شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوشهر هیچ گونه تعهدی جهت تامین غذا، ایاب و ذهاب و مسکن پذیرفته شدگان ندارد.
-زمان دریافت کارت ورد به جلسه:از تاریخ 5/ 6/ 1398 لغایت 7/ 6/ 1398
-محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه قید می گردد.

azmonfaragir
12 فوریه 2020
168 بازدید