نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما استان خراسان شمالی98

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما استان خراسان شمالی98خدمات و نگهبان، سرایدار :

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما استان خراسان شمالی98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما استان خراسان شمالی98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما استان خراسان شمالی98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما استان خراسان شمالی98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما استان خراسان شمالی98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما استان خراسان شمالی98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی مرکز آموزشی و فرهنگی سما استان خراسان شمالی98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی جهت تکمیل کادر خدمات و نگهبان، سرایدار مورد نیاز خود در مدارس سما تعداد محدودی نیروی انسانی با شرایط مشخص به صورت قراردادی کار معین یک ساله دعوت به همکاری می نماید.

داوطلبان با مراجعه به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد (قسمت استخدام نیروی خدمتگذار) نسبت به دریافت شرایط اعلام شده و فرم ثبت نام اقدام و پس از مطالعه نسبت به تکمیل آن اقدام و حداکثر تا تاریخ 98/04/20 به امور اداری معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مورد تقاضا تحویل نمایند.

ثبت نام و شرکت در مصاحبه ، الزامی برای پذیرش فرد توسط معاونت آموزش های عمومی و مهارتی آزاد اسلامی نمی باشد. داوطلبین می بایست مبلغ 300/000 ریال معادل سی هزار تومان بابت ثبت نام به شماره حساب 0102794504002 بنام معاونت امور مدارس سما بجنورد واریز نمایند.

ردیف نام واحد تعداد نیروی مورد نیاز خدمتگذار تعداد نیروی مورد نیاز نگهبان- سرایدار
زن مرد زن مرد
1 بجنورد 1 2 2
2 شیروان 1 1 2
3 اسفراین 1
azmonfaragir
12 فوریه 2020
589 بازدید