نمونه سوالات استخدامی مراقبت های ویژه

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکی)

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکی) پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 1390 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکیسلامت روان و روان پرستاری 1390 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت جامعه1390 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکیمراقبت های ویژه 1234 سوال +پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکی) داخلی و جراحی 1234 سوال +پاسخ نامه

 

1500 نمونه سوال استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL (

1400 نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی

1250 نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی

1300 نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

1400 نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

1500 نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

کتاب PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب PDF جامعه شناسی عمومی

کتاب PDF جراحی عمومی و زنان و زایمانپ

 

کتاب pdf استخدامی فن آوری اطلاعات(مهارت های هفتگانه ICDL )

کتاب pdf استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب pdf استخدامی معارف اسلامی

کتاب pdf استخدامی زبان انگلیسی- عمومی

کتاب pdf استخدامی اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

کتاب pdf استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی

 

نمونه سوالات استخدامی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان(راننده خودرو سنگين)

تومان19,500

توضیحات

بخش عمومی

+ نمونه سوالات آيين نگارش و مهارت هاي نوشتاري 1345سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات معارف اسلامی 1666سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات اطلاعات سياسي و اجتماعی 1678سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات هوش و استعداد تحصيلي 1578سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات ايمني عمومي 1590سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات 1890سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDFآيين نگارش و مهارت هاي نوشتاري

+ کتاب PDFمعارف اسلامی

+ کتاب PDF اطلاعات سياسي و اجتماعی

+ کتاب PDF هوش و استعداد تحصيلي

+ کتاب PDF ايمني عمومي

+ کتاب PDF مهارت های هفت‌گانه فناوری‌‌اطلاعات


بخش تخصصی

+ نمونه سوالات اصول ومباني ايمني در برق 1435سوال + پاسخنامه

+ نمونه سوالات اطلاعات فني خودرو 1222 سوال + پاسخنامه


+ کتاب PDF اصول ومباني ايمني در برق

+ کتاب PDF اطلاعات فني خودرو

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکی) پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکیسلامت روان و روان پرستاری

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکی) بهداشت جامعه

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکیمراقبت های ویژه 

نمونه سوالات استخدامی پرستار وزارت بهداشت (علوم پزشکی) داخلی و جراحی 

کتاب PDF بهداشت (فردی،عمومی و روانی ) مادر و کودک

کتاب PDF اصول پرستاری بهداشت روان

کتاب PDF جامعه شناسی عمومی

کتاب PDF جراحی عمومی و زنان و زایمان

azmonfaragir
16 سپتامبر 2023
140 بازدید