نمونه سوالات استخدامی-كارشناس امور تشكل هاي توليدي و كشاورزي (1) (كد شغل 13444)

نمونه سوالات استخدامی-كارشناس امور تشكل هاي توليدي و كشاورزي (1) (كد شغل 13444) آزمون استخدامی

 نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی    اصول ترويج كشاورزي پايدار 90 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی    اصول آموزش كشاورزي پايدار 115 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی    اصول مديريت كشاورزي پايدار 305 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی    جامعه شناسي روستايي 550 سوال + پاسخنامه

 

 

آزمون عمومی:
1 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 – نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی  نمونه سوالات استخدامی استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

azmonfaragir
28 نوامبر 2019
383 بازدید