نمونه سوالات استخدامی شرکت کوشا معدن سیرجان98

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کوشا معدن سیرجان98 معدن:

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کوشا معدن سیرجان98 ﺗﻬﻮﯾﻪ44 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کوشا معدن سیرجان98 اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز 150 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کوشا معدن سیرجان98 اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ150 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کوشا معدن سیرجان98 ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ185 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کوشا معدن سیرجان98 ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ یک103 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کوشا معدن سیرجان98 سنگ شناسی دو165 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کوشا معدن سیرجان98 ﭼﺎلزﻧﯽ و اﻧﻔﺠﺎر 150 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کوشا معدن سیرجان98 ﺑﺎرﺑﺮي در ﻣﻌﺎدن 150 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کوشا معدن سیرجان98 زبان تخصصی معدن 150 سوال+جواب

 نمونه سوالات استخدامی شرکت کوشا معدن سیرجان98 ریاضی آمار انتگرال و دیفرانسیل معدن 150 سوال+جواب

 

 

 

شرکت کوشا معدن سیرجان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود بصورت قرارداد پیمانکاری مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی بصورت قراردادی اقدام به جذب نیرو نماید.

افرادیکه متقاضی حضور در آزمون می باشند، می توانند برای ثبت نام از تاریخ 1397/09/20 تا تاریخ 1397/09/30 به آدرس سایت سیستم های مدیریت توسعه منابع انسانی مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

جدول رشته مورد تقاضا
ردیف حداقل مدرک تحصیلی رشته تحصیلی / گرایش جنسیت
1 لیسانس مهندس معدن / استخراج مرد
متقاضیان میبایست بومی شهرستان سیرجان باشند (بند 2-5)جهت اطلاع از شرایط سنی به بند 1-2 مراجعه نمایید

> شرایط عمومی

1-1- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

2-1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

3-1- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

4-1- عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. (با تایید مراجع ذی صلاح)

5-1- عدم تعهد اشتغال در دستگاه ها، موسسات و شرکت ها و کلیه نهادها و ارگان ها به هر شکل ممکن

6-1- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تایید امور ایمنی و بهداشت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

7-1- عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر، روان گردان و … (با تایید مراجع ذی صلاح)

azmonfaragir
26 فوریه 2020
167 بازدید