نمونه سوالات استخدامی شرکت کارگشا وحدت ایساتیس98

نمونه سوالات استخدامی شرکت کارگشا وحدت ایساتیس98 مبانی سازمان و مدیریت 255 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت کارگشا وحدت ایساتیس98 مدیریت منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت کارگشا وحدت ایساتیس98 مدیریت رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت کارگشا وحدت ایساتیس98 مدیریت تحول 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت کارگشا وحدت ایساتیس98 حقوق اداری415 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت کارگشا وحدت ایساتیس98 مدیریت قانون خدمات کشوری 1000 سوال با جواب

 

 

شرکت کارگشای وحدت ایساتیس(غیردولتی) در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود (به منظور اشتغال در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد)، تعداد ۳ نفر آقا را جهت مسئول امور اداری، در شهرستانهای میبد،تفت،مهریز (هرکدام یک نفر) از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه، به ترتیب از بالاترین نمره به صورت قرارداد حجمی با شرایط زیر جذب می نماید.

> شرايط عمومی

1 -داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايرا
2 -التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3 -انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم (ملاك عمل براي محاسبه تاريخ كارت پايان خدمت در زمان برگزاري آزمون 12/ 02/ 1398 مي باشد).
4 -عدم اعتياد به مواد مخدرو دخانيات
5 -نداشتن سابقه محكوميت كيفري و ارائه گواهي عدم سوءپيشينه.
6 -داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي انجام وظايف محوله.
7 -دارا بودن شرايط احراز شغل بر اساس آگهي استخدامي.
8 -نداشتن منع قانوني براي جذب و عدم تعهد خدمتي به ديگر سازمانها و شركتهاي دولتي يا خصوصي.
9 -احراز صلاحيتهاي مورد نظر و تأييد گزينش، پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه

azmonfaragir
14 فوریه 2020
162 بازدید