نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 (3رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 حسابداری:

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 حسابداري مالي400 سوال +پاسخنامه  

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 حسابداري دولتی1 298 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 حسابداري دولتی2  40 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 بودجه 300  سوال+ پاسخنامه  

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 قانون محاسبات عمومي100 سوال +پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 قانون مناقصات 30 سوال +پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 مدیریت مالی1  790 سوال +پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 مدیریت مالی2  369 سوال +پاسخنامه

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 شیمی:

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 شیمی تجزیه  و دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 مكانیک:

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو 27 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  10 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت کرمانشاه98 سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

شرايط عمومي داوطلبان :
* تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
* التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
* متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
* عدم تعهد خدمت در دستگاههاي دولتي ، وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي
* داوطلبان جذب نبايد بصورت رسمي يا پيماني در استخدام واحدهاي تابعه صنعت نفت باشند (قراردادي يا پيمانكاري بلامانع است )
*داشتن تندرستي ، تناسب و توانايي كامل جسماني و رواني به تائيد طب صنعتي بهداري و
بهداشت صنعت نفت كرمانشاه
* نداشتن كوررنگي …
* داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي
* نداشتن سوءپيشينه كيفري به تائيد مراجع ذيصلاح و عدم اشتهار به فساد اخلاقي و اعتياد به مواد مخدر
شرايط اختصاصي داوطلبان :
*داشتن مدرك تحصيلي رشته هاي مذكور
*حداكثر سن با احتساب خدمت نظام وظيفه ۲۷ سال تمام تا تاريخ 96/05/30
* بومي و ساكن استان كرمانشاه باشد.
تبصره ۱: مدت سابقه كار معتبر و مرتبط با مدرك تحصيلي و شغل مورد نظر حداكثر به ميزان دو
سال به سقف سني افزوده ميشود ( ارائه گواهي سابقه كار معتبر و مرتبط در واحدهاي بهره
برداري پالايش صنعت نفت يا صنايع مشابه و پرداخت حق بيمه ايام ياد شده الزامي است )
تبصره ۲: فرزندان معظم شهدا ، مفقودين و جانبازان از كارافتاده كلي غير قادر به كار در صورت
دارا بودن شرايط مندرج در آگهي حداكثر سن تا ميزان سه سال قابل افزايش ميباشد.
تذكر مهم : داوطلبان گرامي تنها مي توانند يكي از تبصره هاي فوق الذكر را در صورت داشتن شرايط لازم استفاده كنند .

*در هر حال و تحت هيچ شرايطي حداكثر سن با مراعات تبصره هاي فوق الذكر براي داوطلبان جذب كه داراي سابقه كار مرتبط در واحدهاي بهره برداري باشند نبايد بالاتر از ۲۹ سال و براي فرزندان ايثار گران سي سال باشد.

 

شرايط معدل داوطلبان :
حداقل معدل كل براي داوطلبين جذب سيزده مي باشد .
تبصره ۱: دانش آموختگان كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، با داشتن شرائط فوق مي توانند در اين آزمون و مصاحبه استخدامي شركت كنند.
ثبت نام واجدين شرايط منحصراً از تاریخ 96/2/27 لغایت 96/3/15 با مراجعه به سايت www.korc.ir انجام مي پذيرد. متقاضيان مي بايست پس از مطالعه شرايط عمومي و اختصاصي جذب و تكميل فرم درخواست شغل، مدارك خود را در سامانه ثبت نمايند. ضمناً كليه اطلاع رساني هاي آتي از طريق همين سايت صورت خواهد گرفت. مراحل ثبت نام بصورت زير است :
الف. تهيه مدارك زير:
1- ثبت تكميل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم ثبت نام موجود در وب سايت www.korc.ir بطور صحيح ودقيق.

2- اسكن عكس پرسنلي ۴ با حجم كمتر از ۱۵۰ كيلوبايت. ×

3- اسكن صفحه اول شناسنامه، كارت ملي و كارت پايان خدمت پشت و رو در قالب فايل ZIP و با حجم كمتر از ۳۰۰ كيلو بايت.
4 – اسكن مدرك تحصيلي داوطلب و باحجم كمتر از ۱۵۰ كيلوبايت.
ب. ارسال كليه مدارك در قالب فايل ZIP به آدرس پست الكترونيكي اعلام شده .
تذكر ۱ : در تكميل فرم درخواست و تهيه مدارك دقت لازم معمول گردد و پس از ارسال نهايي مدارك از ارسال مجدد آن خودداري نماييد.
تذكر ۲ : در هر مرحله از مراحل جذب اگر محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف واقع داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي باشد ، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد.
تذكر ۳ : باتوجه به اينكه اين شركت به بخش خصوصي واگذار شده است امكان انتقال جذب شدگان به ساير واحدهاي وزارت نفت و ديگر ارگانهاي دولتي وجود ندارد.
تذكر ۴: واجدين شرايط جهت اطلاع از زمان و مكان مصاحبه خود ۱۰ روز بعد از اتمام مهلت ثبت نام به سايت شركت پالايش نفت كرمانشاه به آدرس www.korc.ir مراجعه نمايند.
تذكر 5: ارسال اطلاعات ثبت نامي هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند و اين شركت در انتخاب واجدين شرايط مختار است.

azmonfaragir
29 فوریه 2020
310 بازدید