نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 (3رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 دیپلم:

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال+جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 برق:

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 سيستمهاي قدرت 1  79 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 ﺑﺮق ﻗﺪرت:

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 80Iسوال+ پاسخ نامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ13II سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 28III  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 ﺗﺤﻠﯿﻞﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽI ﺑﺮرﺳﯽ(79Iسوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت نیکو اندیشان جنوب98 تولید ﻧﯿﺮوﮔﺎه 73 سوال + پاسخنامه

 

 

 

الف) شرایط عمومی:

1- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
2- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم و یا معافیت غیر پزشکی فقط برای سیمبان و راننده الزامی می باشد.
3- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
4- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
5- داشتن سلامت جسمانی و روحی و روانی
6- سیمبان می بایست دارای حداقل قد 170 سانتیمتر و وزن حداکثر 80 کیلوگرم باشد.
7- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
8- دارا بودن شرایط احراز شغل و توانایی انجام کار در ارتفاع (عدم ترس از ارتفاع)
9- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
10- احراز صلاحیت های عمومی به تایید گزینش
11- عدم منع قانونی جهت بکارگیری
12- نداشتن منع بکارگیری به موجب آراء مراجع قانونی

شرایط اختصاصی:

داشتن شرایط سنی به شرح زیر: (تا زمان تاریخ آزمون)

1- حداکثر سن برای نیروهای کارشناسی مسئول سامانه 121 و سرپرست خط گرم 28 سال (متولدین 69/02/01 به بعد) با مدرک تحصیلی کارشناسی برق قدرت یا شبکه های انتقال و توزیع
2- حداکثر سن برای نیروهای اپراتور سامانه 121 و سیمبان خط گرم 26 سال (متولدین 71/02/01 به بعد) با مدرک تحصیلی فوق دیپلم برق کلیه گرایش ها (دارا بودن گواهی فن ورزشبکه هوایی برای شغل سیمبان الزامی می باشد).

3- حداکثر سن برای راننده بالابر 30 سال (متولدین 67/02/01 به بعد) با مدرک تحصیلی دیپلم (همه گرایش ها) و گواهینامه پایه یک ویژه.
4- سپردن تعهد ثبتی مبنی بر عدم تقاضای تغییر شغل و محل خدمت حداقل به مدت 10 سال.
5- داشتن حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط (با ارائه مستندات پرداخت بیمه در شرکت های غیر دولتی به همراه ارائه گواهی معتبر از آنها). تایید سابقه کار مرتبط به عهده کمیته اجرایی آزمون می باشد.

تبصره 1: موارد زیر به شراط ارائه تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن افزوده می شود:

الف- فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند (فرزند رزمنده با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه) حداکثر 2 سال به سن اضافه می گردد.

تذکر 1: کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان اعم از سهمیه ها و آزاد بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد.

ب) سابقه ی کار مرتبط با ارایه سوابق پرداخت بیمه و گواهی اشتغال در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان حداکثر 2 سال به سن اضافه می شود.

توضیح: مهلت ارائه اصل و تصویر مدارک پذیرفته شدگان شامل: مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه و عکس 4*3 به تعداد 3 عدد، و هرگونه مدارک لازم جهت شغل مربوطه که در شرایط ثبت نام قید گردید، به منظور تطبیق مدارک و تکمیل پرونده برای انجام مصاحبه حداکثر 5  روز پس از اعلام نتایج آزمون می باشد.

تذکر2- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه ناقص مدارک بر عهده داوطلب می باشد و چنانچه در هر کدام از مراحل امتحان مصاحبه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، کان لم یکن تلقی و در صورت صدور حکم بکارگیری، حکم مزبور لغو و بلا اثر می گردد.

تذکر 3- جهت داوطلبانی که فرزندان پرسنل شاغل، بازنشسته، متوفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، 5 امتیاز منظور می شود.

تذکر4- در راستای تکریم و ارج نهادن به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران، به فرزندان خانواده های شهدا، جانبازان بالای 25 درصد، آزادگان یکسال اسارت به بالا و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، 5 امتیاز منظور می گردد.

6- پذیرش فقط از داوطلبان بومی می باشد. داوطلب بومی به داوطلبی گفته می شود که دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:

الف) محل تولد داوطلب در شهرستان های متقاضی بکارگیری (محل خدمت پذیرفته شده) مطابق جدول الف می باشد.

ب) داوطلب حداقل 10 سال سابقه سکونت در شهرستان محل مورد تقاضای برای استخدام را از 10 سال گذشته تا زمان ثبت نام داشته باشد. (ارائه گواهی سکونت بصورت استشهاد محلی و تاییدیه نیروی انتظامی (کلانتری) احراز میگردد)

 

جدول الف) نیازهای استخدامی شامل: شغل/ محل خدمت/ تعداد مورد نیاز:
ردیف استان شهرستان محل خدمت عنوان شغل به همراه تعداد مورد نیاز جمع
کارشناس مسئول سامانه 121 اپراتور 121 سرپرست خط گرم سیمبان خط گرم راننده
1 خوزستان آبادان 1 نفر 6 نفر 1 نفر 2 نفر 1 نفر 11
2 خرمشهر (2 گروه) 2 نفر 4 نفر 2 نفر 8
3 ماهشهر 1 نفر 6 نفر 7
4 بهبهان 1 نفر 6 نفر 7
5 دزفول 1 نفر 6 نفر 7
6 شوشتر 1 نفر 6 نفر 7
7 مسجد سلیمان 1 نفر 6 نفر 7
8 رامهرمز 1 نفر 2 نفر 1 نفر 4
جدول ب: مواد آزمون مقطع تحصیلی دیپلم:
عنوان و کد رشته شغلی نام رشته تحصیلی دروس عمومی تعداد سوال
راننده بالابر- 1001 دیپلم، کلیه رشته ها آیین نگارش و مهارتهای نوشتاری 15
معارف اسلامی 15
زبان انگلیسی 15
اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی 15
هوش و استعداد تحصیلی 15
ریاضیات 15
روانشناختی 60
دروس اختصاصی تعداد سوال
ایمنی عمومی (ایمنی خودرو) 20
اصول و مبانی ایمنی در برق 20
اطلاعات فنی خودرو 20
جدول ج: مواد آزمون عمومی و تخصصی مقطع تحصیلی فوق دیپلم رشته برق کلیه گرایش ها:
عنوان و کد رشته شغلی نام رشته تحصیلی دروس عمومی تعداد سوال
اپراتور سامانه 121 و سیمبان خط گرم- 1002 فوق دیپلم رشته برق کلیه گرایشها آیین نگارش و مهارتهای نوشتاری 15
معارف اسلامی 15
زبان انگلیسی 15
اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی 15
هوش و استعداد تحصیلی 15
ریاضیات 15
روانشناختی 60
دروس اختصاصی تعداد سوال
تجهیزات پست 15
اصول و مبانی ایمنی در برق 15
تاسیسات الکتریکی 15
مدارهای الکتریکی 15
جدول د) مواد آزمون عمومی و تخصصی رشته کارشناسی برق قدرت یا شبکه های انتقال و توزیع:
عنوان و کد رشته شغلی نام رشته تحصیلی دروس عمومی تعداد سوال
کارشناس مسئول سامانه 121 و سرپرست گروه خط گرم- 1003 کارشناسی برق قدرت یا شبکه های انتقال و توزیع آیین نگارش و مهارتهای نوشتاری 15
معارف اسلامی 15
زبان انگلیسی 15
اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی 15
هوش و استعداد تحصیلی 15
ریاضیات 15
روانشناختی 60
دروس اختصاصی تعداد سوال
مدارهای الکتریکی 15
تجهیزات پست 15
اصول و مبانی ایمنی در برق 15
سیستم توزیع انرژی الکتریکی 15

توجه: الف: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون عمومی توزیع خواهد شد.
ب: سوالات روانشناختی بصورت مشترک برای تمام کد رشته ها 60 سوال و بدون ضریب می باشد.
ج: سوالات دروس عمومی با ضریب 1 و دروس اختصاصی با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.
د: آزمون دارای نمره منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تلقی می گردد.

 

چگونگی ثبت نام:

1- داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می توانند از روز پنجشنبه 97/01/30 حداکثر تا ساعت 24 روز مورخ 97/02/24 از طریق سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان  ثبت نام در آزمون نمایند.

2- زمان ویرایش اطلاعات: ویرایش اطلاعات از روز دوشنبه مورخ 97/02/03 تا ساعت 24 روز 97/02/24 انجام خواهد گرفت.

توجه: داوطلبان گرامی باید توجه داشته باشند در اسرع وقت بعد از ثبت اطلاعات، مجددا به صفحه ثبت نام خود مراجعه نمایید تا وضعیت تایید اطلاعات خود که توسط مجری بررسی شده است را مشاهده نمایید در صورت عدم تایید، علت عدم تایید درج خواهد شد که داوطلب موظف است در اولین فرصت، طبق زمانبندی اعلام شده فوق نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام نماید.

3- هزینه ثبت نام در آزمون 650/000 (ششصد و پنجاه هزار) ریال را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی، پس از تکمیل فرم ثبت نام پرداخت نمایند.

4- پس از ثبت نام و پرداخت هزینه در صورت انصراف وجه واریزی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

5- پس از انجام کامل و دریافت کد رهگیری ضروری است کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمایند.

6- به داوطلبان توصیه می شود که راساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اینترنتی، جدول نیازهای بکارگیری (جدول های الف و ب)، راهنما، نحوه ثبت نام ومدرک تحصیلی مورد نیاز را کامل مطالعه و بررسی نموده و فایل رایانه ای عکس خود را با توجه به جزئیات اعلام شده در بند ” 6″ راهنما و نحوه ثبت نام آماده نمایند. ضمنا پیگیری مراحل بعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بوده  و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد.

7- داوطلبان گرامی بهتر است ثبت نام را به روزهای آخر موکول ننمایند تا به سهولت بهتری بتوانند ثبت نام نمایند.

-شایان ذکر است که در صورت وجود اشکال در مراحل ثبت نام، مانند واضح نبودن عکس ارسالی توسط داوطلب و سایر موارد اصلاحی، بعد از ثبت اطلاعات خود، در اسرع وقت مجددا به صفحه ثبت نام خود مراجعه کرده تا از وضعیت تایید اطلاعات خود اطمینان حاصل نماید و در صورت عدم تایید، عات عدم تایید درج خواهد شد که داوطلب موظف است در اولین فرصت نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام نماید.

8- مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید.

تذکر: داوطلبان محترم در صورت درج اشتباه اطلاعات شخصی در مرحله ثبت نام جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن مجری آزمون تماس حاصل نمایند. (متذکر می شود که ویرایش اطلاعات، فقط در زمان مقرر امکان پذیر خواهد بود)

توجه: آن دسته از داوطلبانی که فرم ثبت نام را تکمیل می نمایند ولی پرداخت الکترونیکی آنها با مشکل مواجه شده و موفق به دریافت کد رهگیری نمی شوند با استفاده از لینک “پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام” نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند.

ه) توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون:

1- زمان آزمون روز جمعه 1397/03/04 و اخذ کارت ورد به جلسه آمون بصورت اینترنتی از روز 1397/02/30 لغایت 1397/03/03 از طریق وب سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان خواهد بود.

توجه 1: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطلاع رسانی لازم از طریق پایگاه اینترنتی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان به عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند.

توجه 2: ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. در غیر اینصورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.همچنین همراه داشتن کارت ملی و یا شناسنامه داوطلب هنگام ورد به جلسه آزمون الزامی است.

2- اعلام نتایج قبول شدگان 3 برابر ظرفیت از طریق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان اعلام خواهد شد.

 

azmonfaragir
28 فوریه 2020
259 بازدید