نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 (4رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 شیمی:

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 شیمی فیزیک 2 460 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 شیمی  معدنی1  495 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 شیمی  معدنی2 100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 شیمی آلی 1 665 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 شیمی آلی2 555 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 شیمی آلی3 435 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 شیمی آلی وطیف سنجی294 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 شیمی تجزیه 1 315 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 شیمی تجزیه2 360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 شیمی تجزیه  و دستگاهی 475 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 مكانیک:

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو 27 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  10 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 برق:

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 سيستمهاي قدرت 1  79 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 حسابداری:

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 حسابداري مالي400 سوال +پاسخنامه  

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 حسابداري دولتی1 298 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 حسابداري دولتی2  40 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 بودجه 300  سوال+ پاسخنامه  

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 قانون محاسبات عمومي100 سوال +پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 قانون مناقصات 30 سوال +پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 مدیریت مالی1  790 سوال +پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور98 مدیریت مالی2  369 سوال +پاسخنامه

 

 

 

 

داوطلبان حداکثر تا تاریخ 96/7/10 مهلت دارند با مراجعه به سایت شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور بخش دعوت به همکاری سیمان هگمتان ثبت نام نمایند.

امکان ثبت نام بعداز تاریخ تعیین شده وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

1 – فایل pdf تصویر صفحه اول شناسنامه و تصویر کارت ملی بصورت پشت و رو

2 – فایل pdf تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی (معدل حتما ذکر شده باشد) و تصور کارت پایان خدمت

3 – فایل عکس 4 * 3 رنگی بل زمینه روشن با فرمت jpg (اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 300 * 200  پیکسل و حداکثر 400 * 300 پیکسل باشد و حجم فایل عکس ذخیره شده نباید از 70 کیلوبایت بیشتر باشد)

4 – فایل pdf از فیش واریزی که نام  و نام خانوادگی و شماره همراه شخص واریز کننده بر روی متن نوشته شده باشد.

توجه : تمامی فایل های pdf مذکور را در یک  پوشه قرار داده و پوشه مربوطه را بصورت فایل zip شده به آدرس ایمیل cementnoavar@gmail.com ارسال نمایید.

azmonfaragir
29 فوریه 2020
399 بازدید