نمونه سوالات استخدامی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی98

نمونه سوالات استخدامی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی98  فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی98  ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی (سهامی خاص) با استعانت از خداوند متعال جهت تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود
برای کار در نیروگاه اتمی بوشهر از بین متقاضیان مرد دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی جهت تصدی مشاغل کاردانی و دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد جهت تصدی مشاغل کارشناسی، پس از کسب موفقیت در تمام مراحل استخدام مندرج در همین دفترچه، به صورت قراردادی دعوت به همکاری می نماید.
> مراحل استخدام

مراحل استخدام داوطلبان:
مرحله اول: شرکت و موفقیت در آزمون علمی کتبی
مرحله دوم: کنترل مدارک داوطلبان مطابق با الزامات قیدشده در متن آگهی استخدام
مرحله سوم: ارزیابی شایستگیها و توانمندیها و مصاحبه فنی و تخصصی از طریق برگزاری کانون ارزیابی
مرحله چهارم: آزمون عملی (ویژه مشاغل آتشنشانی)
مرحله پنجم: بررسی صلاحیتهای عمومی (گزینش)
مرحله ششم: ارزیابی سلامت جسمانی و روانی از طریق انجام معاینات پزشکی و روانشناسی (کلیه هزینه های انجام معاینات بر عهده ی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی میباشد.)
مرحله هفتم: موفقیت در دوره های آموزش شغلی بدو استخدام

>شرایط عمومی داوطلبان

1.تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
2. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
4. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (برای متقاضیان استخدام ردیف های 1 الی 5 جدول شماره 4 با توجه به الزامات صلاحیت این دسته از مشاغل، معافیت پزشکی موردقبول نمیباشد)؛
5. دارا بودن توانایی و سلامت جسمانی و روانی متناسب با شغل موردنظر به تأیید پزشک معتمد شرکت؛
6. نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر؛
7. عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان؛
8. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به استناد آراء مراجع قضایی و ذیصلاح؛
9. به استناد ماده (94) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی،کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاههای اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در مراحل استخدام، در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرایی باشند.
10. به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی باشند.

> شرایط اختصاصی داوطلبان

شرایط سنی:
1.دارا بودن حداکثر 24 سال سن با مدرک تحصیلی فوق دیپلم، و حداکثر 26 سال سن با مدرک تحصیلی لیسانس و حداکثر 29 سال سن با مدرک فوق لیسانس
تبصره 1 : داوطلبانی که خدمت وظیفه عمومی را گذرانده اند، به میزان مدت زمان انجام خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر اضافه میشود.
تبصره 2: کسانی که دارای سابقه کار معتبر و مرتبط با مدرک تحصیلی و شغل موردنظر با پرداخت حق بیمه باشند، تا 5 سال به حداکثر سن اضافه میشود.
تبصره 3: با احتساب مجموع مدت زمان انجام خدمت وظیفه عمومی و سابقه کار مرتبط، حداکثر سن داوطلبان، نباید بیش از 5 سال از سقف ذکرشده در بند 1 تجاوز نماید.
تذکر ( 1) : ملاک عمل برای زمان دریافت کارت پایان خدمت آخرین روز ثبت نام می باشد.
تذکر ( 2) : ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، روز شروع ثبت نام آزمون می باشد.

شرایط تحصیلی
2. مدارک دانشگاهی قابل قبول، دانشنامه یا گواهی موقت تحصیلات دانشگاهی می باشد که از لحاظ ارزش علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل در آن ذکر شده باشد. (هرگونه گواهی تحصیلی یا گواهی لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظاموظیفه موردپذیرش نخواهد بود.)
3. حداقل معدل کل برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی 13 و برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 15 میباشد.
4. مدرک معادل و همچنین مدارک تحصیلی با عناوین دوره های فراگیر، آموزش باز و مکاتبهای با توجه به نحوه پذیرش دانشجو خارج از آزمونهای سراسری دانشگاهها موردپذیرش نخواهد بود.
5 . مدارک داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم آنان بعد از تاریخ برگزاری آزمون استخدام کتبی باشد، موردپذیرش نخواهد بود.
6. در هر یک از رشته های امتحانی صرفاً دانش آموختگان همان رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز می توانند ثبت نام کنند و پذیرش دیگر رشته ها یا گرایشها امکانپذیر نمیباشد.
7. اصالت مدارک تحصیلی پذیرفته شدگان نهایی از مراجع ذیصلاح استعلام خواهد شد و در صورت عدم صحت مدارک در هر مرحله (حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار) استخدام داوطلب منتفی خواهد بود.
تذکر (1) : ملاک عمل در محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه تحصیلی میباشد.

>مواد آزمون

الف- مواد آزمون عمومی
مواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از :
1. فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )
2. ریاضی و آمار مقدماتی
3. زبان و ادبیات فارسی
4. معارف اسلامی
5. زبان انگلیسی عمومی
6. اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
7. هوش و توانمندیهای عمومی
تبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

تذکر 1 : دروس عمومی با ضریب یک و دروس تخصصی با ضریب دو محاسبه و اعمال خواهند شد.
تذکر 2 : کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه ای با ضریب یک (1) می باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

>امتیازات و سهمیه های قانونی

داوطلبان ایثارگر در صورت دارا بودن شرایط، از امتیازات مربوطه برخوردار خواهند شد.
داوطلبان مشمول سهمیه ایثارگران افرادی هستند که یکی از شرایط زیر را داشته باشند:
ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان، همسر و فرزندان آزادگان، خواهر و برادر شاهد، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان.
تذکر: اصالت مدارک ایثارگری پذیرفته شدگان در مرحله کنترل مدارک داوطلبان، از مراجع ذیصلاح استعلام خواهد شد.

>مراحل ثبت نام

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز دوشنبه 4 شهریور ماه سال 1398 انجام خواهد شد.
داوطلب متقاضی استخدام باید در زمان ثبت نام در آزمون، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد.
الف) تهیه فایل اسکن شده از مدارک :
1. عکس پرسنلی : داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی در اختیار داشته باشد :
– عکس 4*3 (تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد
– با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 300×200 پیکسل و حداکثر 400×300 پیکسل باشد
– تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد
– حجم فایل ذخیره شده باید حداقل 15 کیلوبایت و حداکثر 70 کیلوبایت باشد
– حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد
– حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد
تذکر ( 1) : اسکن و استفاده از عکس روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نیست و لازم است داوطلبان
از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تذکر ( 2) : در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد. لازم به ذکر است با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای استخدامی قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام می کنند رخ داده است، تاکید می گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام می دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
2. کارت ملی
3.صفحه اول شناسنامه
4. مدرک تحصیلی *
5. کارت پایان خدمت/معافیت دائم *
6. مدارک لازم برای استفاده از سهمیه ایثارگران
تذکر( 1): داوطلب باید تصویر اسکن شده از مدارک ذکر شده در بندهای 4 و 5 را با در نظر گرفتن مشخصات زیر آماده نموده و در سامانه بارگذاری نماید. در هنگام ثبت نام به صورت فایل با فرمت JPG در سامانه بارگذاری نماید.
– تصویر با وضوح و کیفیت لازم باشد؛
– حداقل 30 کیلوبایت و حداکثر 200 کیلوبایت باشد؛
– حاشیه های زائد حذف و ترجیحاً رنگی باشد.
* تذکر ( 2): داوطلبانی که تا آخرین روز ثبت نام فارغ التحصیل گردیده و یا خدمت آنها به پایان خواهد رسید، در صورت کسب حد نصاب نمره لازم و قرار گرفتن در سقف 3 برابر ظرفیت مورد نیاز، در زمان بررسی مدارک داوطلبان، تصویر مدارک مورد نیاز از آنها اخذ خواهد شد. بدیهی است در هر صورت، در زمان بررسی مدارک به همراه داشتن اصل مدارک مورد اشاره ضروری است.

> مطالعه شرایط آزمون

دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیداً توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.
ج) پرداخت وجه:
در صفحه اول سامانه، بر روی گزینه « آزمون » متقاضیان واجد شرایط، پس از مطالعه دقیق شرایط آزمون، باید با مراجعه به منوی کلیک کرده و مبلغ 890000 (هشتصد و نود هزار) ریال هزینه ثبت نام در آزمون را به اضافه 5/000 ریال خدمات پیامکی از طریق درگاه الکترونیک، پرداخت نمایند. جهت این امر، کارت بانکی به همراه رمز اینترنتی، تاریخ انقضا و کد CVV2 نیاز میباشد.
د) شروع فرآیند ثبت نام:
فرآیند ثبت نام در سامانه، در هفت مرحله انجام می پذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.

> ویرایش اطلاعات

در زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشد، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش  «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند.
نکته بسیار مهم : در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود، حتماً میبایست دوباره تمامی 7 مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود را مشاهده نماید، در غیر این صورت، تغییرات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود.

> زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت در آزمون مذکور، از تاریخ 26 شهریورماه 1398 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه 29 شهریور ماه 1398 برگزار خواهد شد. ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، یکی از دو شهر تهران یا بوشهر بر اساس اطلاعاتی است که در فرم ثبت نام درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

>مراحل و نحوه اعلام نتیجه

تعیین حد نصاب علمی، اعلام نتایج و معرفی افراد جهت بررسی مدارک و آزمون عملی به شرح زیر صورت میپذیرد :
الف) کسب حدنصاب علمی:
معرفی داوطلبان جهت شرکت در سایر مراحل استخدام، منوط به کسب حدنصاب لازم در آزمون علمی بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، و با رعایت سایر مبانی مقررات جاری مطابق قواعد زیر می باشد:
پس از برگزاری آزمون نمرات داوطلبان به تفکیک مواد عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب آزمون، معادل پنجاه درصد ( 50%) بالاترین نمره مکتسبه در آزمون با ضریب یک برای نمره عمومی و ضریب 2 برای نمره تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار میگیرد.
ب) انتخاب و اعلام لیست 3 برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حد نصاب علمی:
انتخاب افراد سه برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک صرف ا از بین داوطلبینی که حد نصاب لازم را کسب نموده اند، بر اساس نمره کل آنان با ضریب یک برای نمره عمومی و ضریب 2 برای نمره تخصصی افراد به ترتیب نمره فضلی به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل صورت میپذیرد.
تذکر: نمره کل افراد در کارنامه اولیه صادر شده، صرفاً بر اساس اطلاعات خوداظهاری داوطلب بوده و نتیجه نهایی نمرات آنها پس از بررسی، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتیازات و سهمیه های قانونی و تأیید آن، اعلام خواهد شد.

> بررسی مدارک

پس از انجام آزمون کتبی، پیرو اطلاعیه درج شده در سایت اینترنتی استخدام، پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت موردنیاز باید مدارک زیر را اسکن و ارسال نمایند.
1. مدرک تحصیلی داوطلب
2. کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه داوطلب
3. کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم داوطلب
4. گواهی معتبر سابقه کار مرتبط برای آن دسته از داوطلبانی که از شرایط ویژه سنی استفاده کرده اند. (تشخیص مرتبط بودن
سابقه کار با شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی می باشد).
5. مدارک ایثارگری (ویژه داوطلبان استفاده از سهمیه ایثارگری)
تذکر: اعتبار کلیه مدارک ارسالی از مراجع قانونی ذیصلاح استعلام خواهد شد. در صورتی که مشخص گردد داوطلب با مدارک جعلی
اقدام به ثبت نام نموده است موضوع استخدام داوطلب منتفی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
د) ارزیابی شایستگی ها و توانمندیها و مصاحبه فنی و تخصصی از طریق برگزاری کانون ارزیابی
– پس از تأیید مدارک ارسالی داوطلبان، از طریق سایت اینترنتی از بین دارندگان حد نصاب به ترتیب رتبه علمی کسب شده به میزان چند برابر ظرفیت موردنیاز جهت ارزیابی شایستگی ها و توانمندیها و مصاحبه فنی دعوت به عمل می آید.

– در صورت عدم تکمیل ظرفیت موردنیاز، مجددا از بین داوطلبان دارای حد نصاب به ترتیب رتبه علمی کسب شده جهت ارزیابی شایستگی ها و توانمندیها و مصاحبه فنی دعوت به عمل می آید.
تذکر: معرفی و یا موفقیت در مرحله «ارزیابی شایستگی ها و توانمندی ها و مصاحبه فنی و تخصصی از طریق برگزاری کانون ارزیابی» هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند و پذیرش نهایی منوط به موفقیت در سایر مراحل استخدام می باشد.

> آزمون عملی(ویژه مشاغل آتشنشانی)

– موفقیت داوطلبان مشاغل آتشنشانی در آزمون عملی (آمادگی جسمانی) الزامی میباشد.
مواد آزمون عملی:
1- پرش طول
2- دوی 100 متر
3- دوی 540 متر
4- دراز و نشست
5-بارفیکس یا کشش از میله

>تذکرات مهم

1.جذب نیروی انسانی برای مشاغل ذکرشده در جدول شماره 4 صرفا برای تأمین مشاغل کاردانی بوده و مستقل از مقطع تحصیلی پذیرفته شدگان، امتیازات مترتب به رده شغلی کاردانی لحاظ میگردد و از پذیرفته شدگان با مدارک تحصیلی بالاتر تعهد خدمت در مشاغل کاردانی اخذ میگردد.
2. محل جغرافیایی خدمت تمامی پذیرفته شدگان، نیروگاه اتمی بوشهر میباشد.
3. استرداد وجه واریزی ثبت نام تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نمیباشد.
4. ثبت نام داوطلبان صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اینترنتی معرفی شده می باشد.
5. مسئولیت صحت مندرجات ثبت شده در فرم ثبت نام اینترنتی به عهده داوطلب میباشد. چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام، آزمون و حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار مشخص گردد که داوطلب در هر مرحله با مدارک جعلی و یا با ذکر مشخصات غیرواقعی اقدام به ثبت نام و شرکت در آزمون نموده است موضوع استخدام داوطلب منتفی و برابر مقررات با وی رفتار میگردد.
6. انجام ثبت نام هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نمیکند.
7. داوطلبان صرفا در صورتی می توانند در آزمون ثبتنام نمایند که مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قیدشده در آگهی استخدامی یکسان بوده و همچنین عنوان مدرک تحصیلی ثبت نامی داوطلب (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) در متن دانشنامه موقت وی عینا همان مقطع، رشته و گرایش تحصیلی درج گردیده باشد.
8. داوطلب فقط حق شرکت در یکی از رشتههای شغلی موردنیاز را دارد.
9. استخدام منوط به طی کلیه مراحل مربوط میباشد و چنانچه متقاضیان در هریک از مراحل استخدامی مندرج در بند “الف” توفیق لازم را کسب ننمایند موضوع ادامه مراحل استخدامی منتفی میگردد.
10 . با توجه به اینکه، مدارک متقاضیان معرفی شده چند برابر ظرفیت، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان ازجمله مدارک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگری، و سابقه اشتغال (برای محاسبه حداکثر سن) و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی، هیچگونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از امتحان، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب از سایر فرآیند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
11 . مدارک داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم آنان بعد از تاریخ برگزاری آزمون کتبی 1398/06/29  باشد مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
12 . به مدارک معادل و گواهی تعداد واحد (حتی تمام شده) و برگ تسویه حساب دانشگاه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13 . مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل استخدام، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر میشود.
14 . داوطلبان پس از طی موفقیت آمیز تمام مراحل استخدام، متناسب با شرایط احراز شغلی و به تشخیص شرکت در دورههای آموزش فنی و تخصصی نیروگاهی و آموزش زبان روسی شرکت خواهند نمود.
15 . پذیرفته شدگانی که وارد دوره های آموزش می شوند مشمول تعهد خدمت به میزان حداکثر ده سال میباشند. مطرح نمایند.

azmonfaragir
10 فوریه 2020
203 بازدید