نمونه سوالات استخدامی شركت كاوند نهان زمین98

نمونه سوالات استخدامی شركت كاوند نهان زمین98 ﺑﺮق ﻗﺪرت:

نمونه سوالات استخدامی شركت كاوند نهان زمین98 ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 220Iسوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت كاوند نهان زمین98 ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  210II سوال + پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی شركت كاوند نهان زمین98 ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 80Iسوال+ پاسخ نامه 

نمونه سوالات استخدامی شركت كاوند نهان زمین98 ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ13II سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت كاوند نهان زمین98 ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 28III  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت كاوند نهان زمین98 ﺗﺤﻠﯿﻞﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽI ﺑﺮرﺳﯽ(79Iسوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی شركت كاوند نهان زمین98 تولید ﻧﯿﺮوﮔﺎه 73 سوال + پاسخنامه

 

 

لف: شرايط شركت در آزمون
1-     تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران،
2-     تديّن به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرّح در قانون اساسي،
3-     دارابودن كارت پايان خدمت وظيفه ی عمومي ويا معافيت دائم براي متقاضيان مرد (كارت يا برگ معافيت موقت پذيرفته نمي‌شود)،
4-     عدم اشتهار به فساد اخلاقي، نداشتن سابقه ی محكوميت و سوء پيشينه ی كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد(با تأييد مراجع ذيصلاح)،
5-     عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي،
6-      عدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاهها، مؤسسات و شركتهای دولتی،
7-     داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني،
8-     داشتن حداقل معدل كل تحصيلي 12 براي متقاضيان .
9-     متقاضيان بايد بومي استان كرمان باشند. بومي به فردي اطلاق مي‌گردد كه داراي يكي از شرايط زير باشد:
1- 9-محل تولد يا محل صدور شناسنامه فرد، يكي از توابع استان كرمان باشد.
2- 9-طي­­ نمودن حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) فرد متقاضي در يكي از توابع استان كرمان
تبصره: فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه محل سه سال از سنوات تحصيلي آنها اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در يكي از توابع استان كرمان نيز بومي تلقي مي‌شوند،
3- 9-اشتغال به كار يكي از والدين فرد متقاضي در مدت 5 سال اخير در يكي از ادارات يا شركتهاي دولتي توابع استان كرمان،
10- حداكثر سن قابل قبول بدون احتساب سنوات سربازي لغايت تاريخ 1396/09/01 ، 32 سال باشد.
تبصره 1: به ازاي هر سال سابقه­ ی کار معتبر و مرتبط در شركتهاي پيمانكاري در شركت كاوند نهان زمين كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد، يک سال به شرط سني فوق افزوده خواهد شد که ميزان آن از 10 سال تجاوز نخواهد کرد.
ب:شرايط مدرک تحصيلي:­
1- مدارک دانشگاهي داوطلبان بايدموردتاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد.
2- دارابودن مدرک تحصيلي وياگواهي فراغت ازتحصيل که درآن مقطع،رشته وگرايش تحصيلي،معدل وتاريخ فراغت از تحصيل ذکرشده باشد.
تبصره2: گواهي تحصيلي يا لغو معافيت تحصيلي صادره براي حوزه ی نظام­ وظيفه مورد قبول نخواهدبود.
3- تاييدمدارک دانش­آموختگان دانشگاه­هاي آزاداسلامي ا زسوي دفتر امور فارغ ­التحصيلان سازمان مرکزي آن دانشگاه و دانش آموختگان خارج ازکشورازطرف وزارت علوم تحقيقات و فناوري، الزامي است.
۴- مدارک تحصيلي فارغ ­التحصيلان دانشگاه پيام نورمي بايست از طريق سازمان مرکزي پيام نور و با درج پذيرش از طريق آزمون سراسري و با ذکر معدل کل صادر گرديده باشد.
تبصره3: در صورت عدم درج معدل در مدرك تحصيلي، ارائه ريز­­نمرات شامل تعداد واحد گذرانیده شده و معدل كل الزامي است.
تذکر: مدرک تحصيلي داوطلباني که تاريخ فراغت ازتحصيل ياتاريخ پايان خدمت  نظام­ وظيفه و کارت معافيت دائم ­آنان بعد از تاريخ 1396/09/01 باشد به هيچ وجه مورد پذيرش قرار نمي گيرد.

 

ج:نحوه­­ ی ثبت نام و مهلت آن:
داوطلبان از تاريخ 1396/07/15حداکثر تا پايان روز 1396/07/20 فرصت خواهندداشت به ترتيب زیر براي شرکت در آزمون ثبت نام نمايند.
1-مطالعه­­ ی دقيق آگهي وشرايط مندرج درآن،
2-داوطلبان برای ثبت نام حتما موارد زیر را اسکن کرده وفايل آنرابه هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند. (حجم عکس۴×۳ نبايد بيشتر از 60 کيلوبايت ومدارک اسکن­ شده نبايد بيشتر از 1مگا­­­­­بایت باشد) :
– عکس داوطلب۴×۳،
– مدرك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيلي،
– ريزنمرات، در صورت عدم ثبت معدل در مدرك تحصيلي،
– کارت ملي،
– کلیه ­ی صفحات شناسنامه،
– کارت پايان خدمت وظيفه­ ی عمومي و يا معافيت دائم،
– سوابق موردنياز با ارائه­ ی مستندات مربوط به پرداخت حق بيمه­ ی موردتاييدسازمان تامين ا جتماعي،
– مستندات لازم در رابطه با سابقه­ ی كار با رشته­ ی انتخابي،
– مستندات مربوط به تبصره­ی 1 مشمولان دو مقطع تحصيلي برای احراز بومي­­ بودن استان كرمان (به تائيد اداره­ی آموزش و پرورش يكي ازتوابع استان­ كرمان)،
3-ثبت تکميل مشخصات و اطلاعات خواسته­ شده مطابق بافرم موجود در سايت به طورصحيح و دقيق ودريافت کد رهگيري پس ازاتمام مراحل ثبت نام اينترنتي.
4-داوطلبان بايديکهفته پس ازثبت نام به سايت مذکور مراجعه کرده و با ورود کد رهگيري از وضعيت ثبت نام نهايي خود مطلع شوند و برای چاپ صفحه­­ ی تاييديه ­ی نهايي ثبت نام خود اقدام نماييد.
5-تاريخ دريافت کارت ورودبه جلسه،زمان،مکان ونحوه­ی برگزاري آزمون درسايت  اعلام مي­گردد.
تبصره 4: لازم است داوطلبان گرامي در مرحله­ی ثبت نام اينترنتي در تکميل اطلاعات دقت نمايند. مسئوليت درستي اطلاعات وارد شده به‌عهده­ی داوطلب بوده و پس از اعلام نتايج مرحله­ی اول آزمون، دعوت­شدگان براي مصاحبه بايستي اصل مدارک خواسته شده و کپي آنها را به همراه داشته باشند.
د:نحوه­ ی برگزاري آزمون:
آزمون بصورت چهارگزينه‌اي و با احتساب نمره­ ی منفي براي پاسخ‌هاي نادرست برگزار مي‌گردد.
آزمون شامل 40 سؤال عمومي و 60 سؤال تخصصي مي باشد. سؤالات عمومي شامل معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فنآوري اطلاعات و سؤالات تخصصي شامل دروس تحصيلي تخصصي رشته ­ی برق قدرت خواهد بود.
تبصره: اقليت‌هاي مذهبي از پاسخگويي به سؤالات معارف اسلامي معاف مي‌باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع مي‌شود.
ه: توضيحات مهم :
1- متقاضيان به ترتيب زیر در اولویت قرار دارند :
1. متقاضیان بومي شهرستان ­راور
2. متقاضیان بومی ساير شهرستان­هاي استان کرمان
2- چنانچه داوطلب باذکرمشخصات غيرواقعي درفرم ثبت نام اقدام به شرکت در مصاحبه نمايد،بامشخص شدن عدم صحت مندرجات درمراحل بعدي (حتادرصورت پذيرفته شدن درآزمون واشتغال به کار) موضوع بکارگيري وي منتفي و در صورت لزوم مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
3- بديهي است دعوت به مصاحبه­ی حضوري به منزله­ ی قبولي فرد نميباشد،بلکه مراحل جذب شامل آزمون کتبي،مصاحبه­ی تخصصي،آزمون عملي، معاينات پزشکي وگزينش ميباشدکه درصورت پذيرش داوطلب در هر کدام از مراحل قيد شده از ايشان برای انجام مراحل بعدي دعوت به عمل خواهد آمد.
5-  افرادمتقاضي بايدازنظرجسماني وفيزيکي توانايي انجام کاردرمشاغل موردنيازراداراباشند.
6-  نحوه ی اشتغال ومحل خدمت افراد،پس ازقبولي نهايي توسط شرکت تعيين مي­گردد.
7-  محل خدمت كليه­ی پذيرفته شدگان آزمون،­­­­­­­­شهرستان راور محل کارخانه­ی تولید آهن اسفنجی راور شركت كاوند خواهد بود و پذيرفته شدگان نهايي آزمون بايستي تعهد خدمتي به مدت حداقل 10 سال در اين کارخانه بسپارند.
8-  پذيرفته‌شدگان نهايي تابع قانون كار و تأمين اجتماعي خواهند بود.
9-  پذيرفته‌­شدگان نهايي آزمون به‌مدت يكسال مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت عدم رضايت از عملكرد ايشان در هر زمان، بدون هرگونه قيد و شرط، به خدمت آنها خاتمه داده خواهد شد.
10-  شركت كاوند نهان زمين هيچ‌گونه تعهدي در قبال اسكان پذيرفته‌شدگان نخواهد داشت.
و:   دريافت کارت آزمون:
1-  دريافت کارت ورودبه جلسه براي داوطلبان، ازطريق سايت مذکورطبق کدرهگيري ارائه ­شده، در تاريخ­هاي تعيين­شده امکان‌پذير است.
2-  محل وزمان دقيق آزمون همزمان بادريافت کارت درسايت قابل مشاهده است.
ز-   اطلاع ­رساني به داوطلبان آزمون :
1-داوطلبان می توانند در کلیه­­ی مراحل با مراجعه به پایگاه اینترنتی مراتب پذیرش ثبت نام، نقص مدارک، صدور کارت شرکت در ­آزمون، نتیجه مرحله­­ی اول، محل و زمان بر­گزاري مصاحبه ­ی تخصصی و هرگونه اطلاعات تکمیلی دیگری را دریافت نمایند.
2- داوطلبان درصورت نيازبه کسب اطلاعات يشترمي‌ توانند با شماره تلفن 03442235201 و 03442235202تماس حاصل نمايند.

azmonfaragir
29 فوریه 2020
139 بازدید