نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 (6رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 امور مالی:

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 اصول حسابداری سه 327 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 حسابداری میانه یک 209 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 حسابداری میانه دو 606 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 تئوری حسابداری  30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 تئوری حسابرسی  335سوال  + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 مدیریت مالی790 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 قانون تجارت420 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 عمران:

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 مقاومت مصالح وتحليل سازه ها 160 سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 مكانيك خاك و پيسازي 124 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 سازه هاي فولادي و بتوني-250 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 تعمير و نگهداري ابنيه فني 250 سوال با جواب

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 حقوق:

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 حقوق مدنی 270 سوال+ پاسخنامه   

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 حقوق تجارت420 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 ایین دادرسی مدنی360 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 حقوق جزایی عمومی380 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 حقوق جزای اختصاصی 390 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 ایین دادرسی کیفری300 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 حقوق اداری 110 سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 حقوق اساسی 300 سوال +پاسخنامه 

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 مدیریت:

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 مديريت استراتژيك 580 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 اقتصاد خرد 600 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 اقتصاد کلان 355 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 آمار و کاربرد آن درمديريت 400 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 رفتار سازماني  450  سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 منابع انساني 450 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 تئوريهاي مديريت 460 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 تئوريهاي مديريت  460 سوال با جواب

 

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 کامپیوتر:

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 برنامه سازی کامپیوتر 394 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 بسته های نرم افزاری و کارگاه 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 شبکه های کامپیوتری 285 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 سخت افزار و کارگاه   650 سوال

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 سیستم عامل457 سوال + پاسخنامه

 

 

 

6-نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 فناوری اطلاعات:

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 مهندﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي 290 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 طراحی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 امنیت شبکه  170سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی98 پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 

 

 

بدینوسیله به اطلاع می ‏رساند سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد از متقاضیان کار در استان‎ها، مشاغل و با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

ردیف

نام استان

نام رشته امتحانی

شرایط احراز

1

البرز، ایلام، خوزستان و مازندران

رئیس و کارشناس امور مالی و اداری

سن: 30 سال تمام برای لیسانس و 35 سال تمام برای فوق لیسانس

مقطع تحصیلی: لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر

سابقه کاری: حداقل 3 سال برای مقطع لیسانس – حداقل 2 سال مقطع فوق لیسانس و بالاتر

رشته های تحصیلی: حسابداری (تمامی گرایش ها) و حسابرسی

سایر شرایط: آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با حسابداری و آشنایی با امور کارگزینی

جنسیت: مرد و زن

شهر محل خدمت: کرج، ایلام، اهواز و نوشهر

2

خوزستان

مسئول دفتر نمایندگی

سن: 30 سال تمام برای لیسانس و 35 سال تمام برای فوق لیسانس

مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس

سابقه کاری: حداقل 3 سال برای مقطع لیسانس – حداقل 1 سال مقطع فوق لیسانس

رشته‎های تحصیلی: حقوق (کلیه گرایشها)، مهندسی عمران، نقشه‎برداری و GIS

سایر شرایط: آشنایی با امورثبتی، حل دعاوی امور مربوط به املاک

جنسیت: مرد

شهر محل خدمت: خرمشهر، بهبهان

3

ایلام، گیلان، هرمزگان

کارشناس املاک و فروش

سن: 30 سال تمام برای لیسانس و 35 سال تمام برای فوق لیسانس

مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس

سابقه کاری: حداقل 3 سال برای مقطع لیسانس – حداقل 1 سال مقطع فوق لیسانس

رشته‎های تحصیلی: حقوق (کلیه گرایشها)، مهندسی عمران و مدیریت (دولتی و بازرگانی)

سایر شرایط: آشنایی با امور مرتبط با امور ثبتی و فروش املاک، آشنایی با فرآیند برگزاری مزایده

جنسیت: مرد

 شهر محل خدمت: ایلام، بندرعباس، رشت و تالش

4

هرمزگان

کارشناس آمار و اطلاعات

سن: 30 سال تمام برای لیسانس و 35 سال تمام برای فوق لیسانس

مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس

سابقه کاری: حداقل 3 سال برای مقطع لیسانس – حداقل 1 سال مقطع فوق لیسانس

رشته‎های تحصیلی: مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشها)، مهندسی فناوری اطلاعات و آمار

سایر شرایط: آشنایی با مفاهیم شبکه، نرم‎افزارهای آماری و سایر نرم‎افزارهای مرتبط

جنسیت: مرد

 شهر محل خدمت: بندرعباس

5

هرمزگان

کارشناس اداری و دبیرخانه

سن: 30 سال تمام برای لیسانس و 35 سال تمام برای فوق لیسانس

مقطع تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس

سابقه کاری: حداقل 3 سال برای مقطع لیسانس – حداقل 1 سال مقطع فوق لیسانس

رشته‎های تحصیلی: مدیریت (دولتی، بازرگانی و صنعتی)، امور اداری، مهندسی کامپیوتر (نرم‎افزار)، فناوری اطلاعات و علم اطلاعات و دانش‎شناسی

سایر شرایط: آشنایی با امور اداری و کارگزینی و امور مربوط به دبیرخانه

جنسیت: مرد

 شهر محل خدمت: بندرعباس

شایان ذکر است مواد امتحانی هریک از گروه‏های آزمونی به شرح ذیل می ‏باشد و زمان برگزاری آزمون کتبی متعاقباً از طریق بخش مربوط به اطلاعیه‎های استخدامی سایت مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند اعلام می‏ گردد. ضمناً تأکید می‏ گردد پذیرش نهایی متقاضیان، مستلزم قبولی در تمامی مراحل استخدامی می‎باشد.

ردیف

نام رشته امتحانی

 مواد امتحانی

1

سوالات عمومی

آئین نگارش و زبان فارسی

معارف اسلامی

مهارت‎های هفت‎گانه کامپیوتر

هوش و استعداد تحصیلی

زبان انگلیسی

2

رئیس و کارشناس امور مالی و اداری

حسابداری مالی

حسابداری دولتی

مجموعه قوانین مالیاتی

امور اداری و کارگزینی

حسابرسی

قانون تجارت

3

مسئول دفتر نمایندگی

حقوق ثبتی

حقوق اراضی

مجموعه قوانین زمین شهری، قوانین مربوط به ماده 56 قانون جنگل‎ها و قوانین شهرداری‎ها

مساحی و نقشه‎برداری

مجموعه سوالات مدیریت

4

کارشناس املاک و فروش

حقوق ثبتی

حقوق اراضی

مجموعه قوانین زمین شهری، قوانین مربوط به ماده 56 قانون جنگل‎ها و قوانین شهرداری‎ها

مساحی و نقشه‎برداری

مجموعه بازاریابی و فروش

5

کارشناس آمار و اطلاعات

آمار

فناوری‎اطلاعات و مبانی شبکه

سوالات مرتبط با نرم‎افزار و سخت‎افزار یارانه

مدیریت دانش و اطلاعات

زبان تخصصی

6

کارشناس اداری و دبیرخانه

آئین نگارش و گزارش‎نویسی تخصصی

آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی و قانون کار

مبانی سازمان و مدیریت

رفتار سازمانی

متقاضیان می‎توانند جهت ثبت‎نام تا روز شنبه مورخ 98/03/25 به نشانی زیر مراجعه فرمایند.

azmonfaragir
11 فوریه 2020
391 بازدید