سوالات استخدامی رشته (علوم اقتصادی (نفت و گاز/ انرژی)) بانک رفاه سال 1398

نمونه سوالات استخدامی رشته (علوم اقتصادی (نفت و گاز/ انرژی)) بانک رفاه سال 1398

سوالات استخدامی سال 98 بانک رفاه (علوم اقتصادی) کامل شده

نمونه سوالات استخدامی سال 98 بانک رفاه عنوان ”  اقتصاد خرد و كلان  580 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

نمونه سوالات استخدامی سال 98 بانک رفاه عنوان ”  اقتصاد کلان  360 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

2ـ نمونه سوالات استخدامی سال 98 بانک رفاه عنوان ”  اقتصاد پول و بانكداري 600  سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

3ـ نمونه سوالات استخدامی سال 98 بانک رفاه عنوان ”  آمار و اقتصادسنجي   500 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

4ـنمونه سوالات استخدامی سال 98 بانک رفاه عنوان ”   تجارت الكترونيكي   500  سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

5ـ نمونه سوالات استخدامی سال 98 بانک رفاه عنوان ”  اقتصاد اسلامي  200 سوال با جواب کاملا صحیح و آپدیت

سوالات عمومی:
1 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
4 اکتبر 2019
173 بازدید