نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 (4رشته شغلی)

1- نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 فناوری اطلاعات:

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 مهندﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي 290 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 طراحی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 امنیت شبکه  170سوال با جواب

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

2- نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 امور آموزشی:

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 مدیریت و برنامه ریزی اموزشی380 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 روش تحقیق60 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 امار 360 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 اصول مدیریت 240 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 مدیریت رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 مدیریت منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 نیاز سنجی و ارزشیابی اموزش 360 سوال + پاسخنامه

 

 

 

3- نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 کارشناس امور دانشجویی:

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 آسيب شناسي اجتماعي 430 سوال +پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 روش تحقيق 75 سوال+پاسخنامه 

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98صول و مباني مديريت 60 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 مباني روانشناسي 90 سوال +پاسخنامه  

نمونه سوالات استخدامی مديريت رفتار سازماني 445 سوال+پاسخنامه  

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98  روابط عمومي 120  سوال+پاسخنامه  

 

 

 

4- نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 کارشناس طرح و برنامه و بودجه:

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 اقتصاد کلان 355 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 ماليه عمومي 710 سوال+پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 اصول حسابداری یک 558سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 اصول حسابداری دو 238سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 تئوري هاي مديريت505 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 بودجه ریزی300 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه ملایر98 حسابداری دولتی 298 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

شرایط عمومی:

– تابعیت جمهوری اسلامی ایران

– التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه

– اعتقاد و التزام به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

– عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران

– عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر

– عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح

– عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن

– دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم برای آقایان

توضيح: كارت يا برگ معافيت موقت مورد پذيرش نمي‌باشد و تاریخ ترخیص ازخدمت وظیفه ویاصدورکارت معافیت دائم قانونی، باید قبل از تاريخ 18/12/96 باشد.

9- برخورداری ازسلامت، توانایی جسمی وروانی متناسب باخدمت موردنظر (برابر ضوابط دانشگاه درمرحله مصاحبه و معاینات پزشکی مورد سنجش قرار می‌گیرد)

10- حداکثرسن داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی30 سال و برای کارشناسی­ارشد ۳۵ سال است.

11- داوطلبین نباید مستخدم رسمی، پیمانی، قراردادی و یا بازخرید شده دستگاه‌های اجرایی باشند.

12- نداشتن تعهد انجام كار در ساير سازمان ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي

13- بکارگیری جانبازان، ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود.

مراحل ثبت‌نام:

1. تکمیل دقيق فرم تقاضانامه ثبت‌نام.

2. فايل عكس اسكن شده: داوطلب مي‌بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن

نموده و فايل آن را براي ثبت‌نام اينترنتي آماده نمايد.

1-2- عكس 4*3 كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ).

2-2- عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.

3-2- اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر 400*300 پيكسل و حداقل 300*200 باشد.

4-2-تصوير داوطلب بايد واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.

5-2- حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد.

6-2- حاشيه‌هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.

7-2- حتي الامكان عكس، رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.

تبصره: درصورت ارسال عكس غيرمعتبر،ثبت نام داوطلب باطل شده وحق شركت درآزمون ازوي سلب مي‌گردد.

تذکر مهم: با توجه به مشكلات به ‌وجود آمده در آزمون‌هاي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت‌نام آنان توسط ديگران انجام مي‌شود، رخ داده است، تأكيد مي‌گردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت‌نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

– اسكن تصاویر مدارک تحصیلی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ( گواهینامه موقت فراغت از تحصیل یا دانشنامه با ذکر معدل) با فرمت JPG

– اسكن تصویرکارت ملي  با فرمت JPG

– اسكن تصویر تمام صفحات شناسنامه با فرمت JPG

– اسكن تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران) با فرمت JPG

– اسكن مدارك دال بر ايثارگري براي متقاضيان سهميه ايثارگران . با فرمت JPG

پرداخت وجه ثبت نام:

– ثبت‌نام به‌صورت اينترنتي از روز یکشنبه مورخ 96/10/24 لغايت روز شنبه مورخ 96/10/30 انجام خواهد پذيرفت.

– متقاضیان واجد شرايط می‌بایست نسبت به پرداخت وجه ثبت‌نام به مبلغ 700000 (هفتصد هزار) ريال به ‌صورت الکترونیکی و یا ازطریق کارت‌های بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند.

– لازم به توضیح است مدت ثبت‌نام به‌هیچ وجه تمدید نمی‌گردد و متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

– متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت‌نام، کدپيگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.

–  به ثبت‌نام‌های ناقص، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط اختصاصي:

-با توجه به اینکه مجوز استخدام وبرگزاری فراخوان در سطح شهرستان می باشد لذا صرفاً افراد بومی شهرستان ملایر مجاز به شرکت در آزمون می باشند و افرادی بومی محسوب می‌شوند که متولد شهرستان ملایر باشند ویا چهارسال از دوره تحصیل خود در دوره راهنمایی یا دبیرستان به طور متوالی در شهرستان ملایر طی نموده باشند. (ارائه مدارک لازم دال بر بومی بودن در زمان مصاحبه الزامی می‌باشد)

– دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته‌های تحصیلی مجاز به‌ شرح جدول احراز رشته شغلی و سایر توانایی‌های موردنیاز (جدول شماره 1)

– تاریخ صدور گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان باید قبل از 18/12/96 باشد.

– حداقل معدل كل آخرین مدرک تحصیلی براي متقاضيان در مقاطع کارشناسی (13) و کارشناسی ارشد (14) مي‌باشد.

زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون:

– كارت شركت در آزمون از روز سه‌‌شنبه مورخ 96/12/15 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ 96/12/18 منحصراً در دانشگاه ملایر واقع در شهرستان ملاير برگزار خواهد گرديد. نتایج اولیه آزمون متعاقباً از طریق سازمان مذكور به صورت سه برابر ظرفیت اعلام و پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش توسط دانشگاه اسامی پذیرفته شدگان نهایی اعلام خواهد شد.

تذکرات مهم:

– مدرک تحصیلی که داوطلب بر اساس جدول شماره 1 شرایط رشته شغلی و مدرک تحصیلی، نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام نموده است، آخرین مدرک وی تلقی و مدارک اخذ شده بالاتر در حین فرآیند به‌کارگیری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– داوطلب پس از قبولی نهایی در فرآیند و به‌کارگیری در دانشگاه متعهد می­شود با ارایه اصل مدرک تحصیلی عنوان شده و در شغل مورد تقاضا، مدت پنج سال خدمت نموده و ادامه تحصیل و پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر، منوط به موافقت با ادامه تحصیل و ضوابط پذیرش مدرک براساس نظر هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه خواهد بود.

– کسب حد نصاب لازم در آزمون به ‌منزله پذیرش و به‌کارگیری محسوب نمی‌شود و پذیرش نهایی داوطلبان براساس نمرات آزمون ، مصاحبه و تأییدیه گزینش صورت می‌پذیرد.

– تمامی متقاضیان باید علاوه بر مهارتهای اختصاصی ذکر شده دارای مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات (ICDL) نیز باشند.

– تسلط به زبان انگلیسی مزیت محسوب خواهد شد.

– ملاک عمل برای محاسبه سن، تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان تاریخ 96/12/18 می­باشد.

– درصورتی‌ که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و اطلاعات درج شده در فرم ثبت‌نام باشد، هیچ‌گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و دانشگاه در هر مرحله از فرایند به‌کارگیری (آزمون کتبی، مصاحبه، گزینش یا پذیرش نهایی) و حتی در خلال دوره آزمایشی‌، متوجه عدم رعایت اصل صداقت در ثبت اطلاعات و تکمیل فرم ثبت‌نام از سوی متقاضی شود، موضوع به‌کارگیری کان لم یکن تلقی می‌شود و داوطلب حق هر‌گونه اعتراضی را از خود سلب می­نماید.

– ثبت‌نام و ارسال مدارک درخواستی صرفاً از طریق سايت سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر خواهد بود و از ارسال فیزیکی موارد درخواستی خودداری نمايند.

مواد آزمون:

آزمون شامل دو بخش عمومي و اختصاصی است که مواد آزمون عمومی به شرح ذيل و برای کلیه مشاغل مشترک می‌باشد و مواد آزمون اختصاصی به ‌تفکیک رشته شغلی در جدول شماره 1 ارائه شده است.

مواد آزمون عمومي:

1- فنّاوری اطلاعات (مهارت‌های 3، 4، 6 و 7 ICDL)‌

2- زبان و ادبیات فارسی

3- زبان انگلیسی – عمومي

4- معارف اسلامی

5- هوش و استعداد شغلي

جدول شماره 1- كد و عناوين  شغلي و مواد آزمون اختصاصي

كد و عنوان شغل

جنسیت

تعداد

مقطع تحصيلي

رشته های تحصيلي مورد نیاز

مواد آزمون

کارشناس فناوری اطلاعات (كد101)

مرد/زن

1 نفر

كارشناسي يا كارشناسي ارشد

مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار) (كد1001)، مهندسی فن آوری اطلاعات (شبکه های کامپیوتری و رایانش امن(كد1002)، امنیت داده‌ها (كد1003))

سیستم­های عامل ـ طراحی الگوریتم و ساختمان داده­ها ـ پایگاه داده­ها ـ مهندسی نرم­افزار ـ شبکه­های کامپیوتری و امنیت شبکه ـ برنامه‌نویسی پیشرفته C++

کارشناس امور آموزش (كد102)

مرد/زن

2 نفر

كارشناسي يا كارشناسي ارشد

علوم تربیتی (كد1004) ، روانشناسی (كد1005) ، ریاضی (كد1006) ، فیزیک (كد1007)، زیست شناسی (كد1008) ، مدیریت دولتی (كد1009) ، مدیریت آموزشی (كد1010)

اصول مدیریت ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ـ مبانی مدیریت آموزشی ـ روش تحقیق و آمار ـ ارزشیابی آموزشی

کارشناس امور دانشجویی (كد103)

مرد/زن

1 نفر

كارشناسي يا كارشناسي ارشد

علوم تربیتی (کلیه گرایشها) (كد1011)، روانشناسی(تربیتی) (كد1012) ، مشاوره (كد1013) ، علوم اجتماعی (كد1014) ، مدیریت دولتی (كد1009) ، مدیریت آموزشی (كد1010) ، علوم تغذیه (كد1015) ، بهداشت (كد1016)

آسیب­شناسی اجتماعی ـ روش تحقیق ـ اصول و مبانی مدیریت ـ مبانی روان‌شناسی ـ مدیریت رفتار سازمانی ـ روابط‌عمومی

کارشناس طرح و برنامه و بودجه (كد104)

مرد/زن

1 نفر

كارشناسي يا كارشناسي ارشد

علوم اقتصادی (كد1017) ، آمار (كد1018) ، امور مالی (كد1019) ، علوم کامپیوتر (كد1020) ، مدیریت دولت (كد1009) ، امور بانکی (كد1021)

آمار و كاربرد آن در مديريت ـ اقتصاد خرد و كلان ـ ماليه عمومی و بودجه‌ریزی ـ مبانی سازمان و مدیریت و تجزیه‌و تحلیل سیستم‌ها ـ مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ـ قوانین کار، تأمین‌اجتماعی و خدمات کشوری

azmonfaragir
28 فوریه 2020
226 بازدید