نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 (5رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 بهداشت عمومی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98  فیزیک پزشکی29سوال +پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 بیوشیمی عمومی277 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 اناتومی 30سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 روانشناسی عمومی880 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 بهداشت عمومی267 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی180سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98  زبان تخصصی60سوال +پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 ژنتیک305 سوال +پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 میکروب شناسی 152 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 ویروس شناسی270 سوال +پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 بهداشت خانواده و امور جامعه ای 267 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 جنین شناسی180 سوال +پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 ایمنی شناسی204 سوال +پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 انگل شناسی 180 سوال +پاسخنامه

 

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 مامایی:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بارداری و زایمان ۱ تا  ۴ بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 ۲۷۰ نمونه سوالات استخدامی بیماریهای زنان و ناباروری بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 ۱۵۰ نمونه سوالات استخدامی بهداشت مادر و کودک بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 ۱۲۰نمونه سوالات استخدامی نوزادان بهمراه پاسخ تستی و تشریحی
نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 ۶۰ نمونه سوالات استخدامی جنین شناسی بهمراه پاسخ تستی و تشریحی

 

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 بهداشت محیط:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 اب و فاضلاب176 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضلاب -۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 آلودگی هوا 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 کلیات بهداشت محیط 100 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 مواد زائد جامد

 

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 پرستار:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 پرستاري داخلي و جراحي ۱ تا ۴  مراقبت هاي ويژه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 روانپرستاري  كودكان  مديريت  بهداشت جامعه  مادران و نوزادان

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 پرستاري داخلي و جراحي  ۱۵۲ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 مراقبت هاي ويژه ۳۳۰  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 روانپرستاري  156 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 بهداشت جامعه 150 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 مادران و نوزادان 100 سوال +پاسخنامه

 

 

 

 

5-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 دیپلم:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98  فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

✅ استخدام پیمانی و قراراد معین بهورز در دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

🔰 رشته شغل های مورد نیاز : کاردان و کارشناس بهداشت عمومی، بهداشت محیط، مامایی، پرستاری و مدارک دیپلم متوسطه

💥 ثبت نام و تحویل مدارک:

1398/11/27 لغایت 1398/12/11

♻️ تاریخ آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

✳️ تلفن پاسخگویی به سوالات متقاضیان
👇

05437222017

 

azmonfaragir
26 فوریه 2020
179 بازدید