نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98(4 رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 پرستار:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 پرستاري داخلي و جراحي ۱ تا ۴  مراقبت هاي ويژه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 روانپرستاري  كودكان  مديريت  بهداشت جامعه  مادران و نوزادان

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 پرستاري داخلي و جراحي  ۱۵۲ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 مراقبت هاي ويژه ۳۳۰  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 روانپرستاري  156 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 بهداشت جامعه 150 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 مادران و نوزادان 100 سوال +پاسخنامه

2-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 نگهبان:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 کاردان و کارشناس تاسیسات:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98  تأسیسات بهداشتی و کارگاه 120 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 تأسیسات حرارتی و کارگاه 350 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 تأسیسات برودتی و کارگاه 400 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 برق تاسیسات 45 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشكي یاسوج98 رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات 300 سوال با جواب

 

 

 

ستخدام در دانشگاه علوم پزشكي یاسوج (به زودی در رسانه نیازمندیهای علوم پزشکی کشور اطلاع رسانی خواهد شد؛ لطفا منتظر باشید!)

◀️پرستار
◀️نیروی ️خدمات
◀️نگهبان
◀️کاردان و کارشناس تاسیسات
◀️کارشناس پشتیبانی

📝تاریخ ثبت نام(به زودی در رسانه نیازمندیهای علوم پزشکی کشور اعلام خواهد شد)

azmonfaragir
28 ژانویه 2020
159 بازدید