نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 (4رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98  عمران:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 مقاومت مصالح وتحليل سازه ها 160 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 مكانيك خاك و پيسازي 124 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 سازه هاي فولادي و بتوني-250 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 تعمير و نگهداري ابنيه فني 250 سوال با جواب

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 معماری:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 مبانی نظری معماری 167 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 بیان معماری 75 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 معماری منظر 45 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 قوانین شهرسازی و معماری 120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 تحلیل و طراحی فضای معماری و شهری115 سوال +پاسخنامه

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 مكانیک:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ 115 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 145 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو 27 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  10 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه

 

 

 

4-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 برق:

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه رازی کرمانشاه98 سيستمهاي قدرت 1  79 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

مدارک موردنیاز:

-اصل وکپی شناسنامه وکارت ملی

-اصل وکپی آخرین مدرک تحصیلی

-اصل وکپی کارت پایان خدمت یا معافیت

-چهارقطعه عکس ۴*۳

توضیحات: – افراد واجد شرایط می توانند برای کسب اطلاعات لازم و ثبت نام به  اداره کارگزینی  و رفاه دانشگاه واقع در طاق بستان  – پردیس دانشگاه رازی- سازمان مرکزی- طبقه دوم (آقای مرادی) مراجعه نمایند. شماره تماس ۳۴۲۷۴۵۱۰

– تبصره ۲ ماده ۴: « دانشگاه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای « ل»  و « م » ماده «۴» آیین نامه مربوط، مجاز به استفاده از خدمات فنی، مشاوره ای، پژوهشی، علمی و… اعضای شاغل و بازنشسته دردانشگاهها وموسسات آموزش عالی، پژوهشی وفناوری ودستگاههای اجرایی وخبرگان غیر دولتی، درقالب قرارداد خرید خدمت می باشد. این نوع فعالیتها به عنوان شغل محسوب نگردیده ومشمول تبصره «۲۹» قانون بودجه سال ۱۳۴۴کشور نخواهد شد.»

– منظور از بند ل دارابودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی می باشد.

– منظور از بند م حداقل وحداکثر سن می باشد.

– جذب و بکارگیری افراد واجد شرایط  بر اساس آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی خواهد بود.

– مهلت ثبت نام : از تاریخ 96/06/19 لغایت 96/06/22 خواهد بود.

– تاریخ آزمون کتبی متعاقبا اعلام خواهدشد.

azmonfaragir
29 فوریه 2020
174 بازدید