نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 (3رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98  روابط عمومی:

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 اصول روابط عمومی 40 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 مبانی ارتباطات اجتماعی 90 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 مبانی سازمان و مدیریت 420 سوال+پاسخ نامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 آیین نگارش در روزنامه نگاري 40 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 روابط عمومی 120 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

2- نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 معاونت آموزشی:

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 مدیریت اموزشی 320 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 برنامه ریزی اموزشی380 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 روش تحقیق و امار 60 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 اصول مدیریت 240 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 منابع انسانی459 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 ارزشیابی اموزشی 360 سوال + پاسخنامه

 

 

 

3- نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 معاونت پژوهشی:

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 سنجش و ارزشيابي آموزشي 360  سوال + پاسخنامه نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 روش تحقيق120  سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 آمار و كاربرد آن در علوم انسانی395سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 نظريه هاي جامعه شناسي380 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه بیرجند98 جامعه شناسي سازمانها  410سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

شرکت طرف قرارداد دانشگاه بیرجند سه کارشناس با شرایط زیر را برای معاونت های آموزشی، پژوهشی و مدیریت روابط عمومی استخدام می نماید.

ردیف محل خدمت شرایط
۱ روابط عمومی مهارت پیشرفته در نرم افزار های آفیس، اینترنت مهارت در فتوشاپ و سایر نرم افزار های هنری و گرافیکی مهارت در عکاسی و فیلم برداری و تولید محتوای هنری سابقه کار در امور هنری، گرافیک و روابط عمومی
۲ معاونت آموزشی مهارت پیشرفته در نرم افزار های آفیس، اینترنت آشنایی با سامانه گلستان سابقه کار در امور آموزشی دانشگاه ها
۳ معاونت پژوهشی مهارت پیشرفته در نرم افزار های آفیس و اینترنت سابقه کار یا آشنایی در امور پژوهشی دانشگاه ها سابقه کار یا آشنایی با مراکز نوآو وری و شتابدهی

واجدین شرایط می توانند تا تاریخ 31 فروردین 1398 با تکمیل فرم درخواست و منحصرا از طریق ایمیل به آدرس ravabet@birjand.ac.ir درخواست خود را ارسال نمایند.

azmonfaragir
15 فوریه 2020
187 بازدید