نمونه سوالات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی فردوس98

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی فردوس98 پرستار:

 نمونه سوالات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی فردوس98 پرستاري داخلي و جراحي ۱ تا ۴  مراقبت هاي ويژه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی فردوس98  روانپرستاري  كودكان  مديريت  بهداشت جامعه  مادران و نوزادان

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی فردوس98 پرستاري داخلي و جراحي  ۱۵۲ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی فردوس98 مراقبت هاي ويژه ۳۳۰  سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی فردوس98 روانپرستاري  156 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی فردوس98 بهداشت جامعه 150 سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی فردوس98 مادران و نوزادان 100 سوال +پاسخنامه

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی فردوس به منظور تکمیل کادر هیات علمی گروه علوم پزشکی خود از بین دارندگان مدارک دکتری یا فوق لیسانس پرستاری در گرایش های پرستاری، داخلی جراحی، پرستاری بهداشت روان و پرستاری ویژه نیرو جذب می نماید.

متقاضیانی که دارای لیسانس اتاق عمل باشند در الویت خواهند بود.

دارندگان مدارک فوق درخواست کتبی و مدارک را به کارگزینی هیات علمی دانشگاه ارائه دهند.

تلفن تماس: 4 – 05632724901 (داخلی 213)

azmonfaragir
10 فوریه 2020
177 بازدید