نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 (2 رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 فناوری اطلاعات:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 مهندﺳﯽ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي 290 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 طراحی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 امنیت شبکه  170سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 نگهبانی:

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی دانشکده علوم پزشکی سراب98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته فناوری اطلاعات و نگهبانی شهرستان سراب
پایان زمان فراخوان

اسامی پذیرفته‌شدگان اصلی و ذخیره رشته IT  و نگهبانی فراخوان جذب نیروی شرکتی برای دانشکده علوم پزشکی سراب که در تاریخ 27/5/1396 برگزار گردید به شرح ذیل می­باشد:
 
افراد اعلام شده می بایست جهت انجام مراحل گزینش در روز شنبه  مورخ 1396/10/9  با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به دانشکده علوم پزشکی سراب به نشانی: سراب- خیابان امام خمینی ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی سراب مراجعه نمایند. 
لازم به ذکر است عدم حضور در تاریخ مذکور به منزله انصراف فرد اطلاق می­گردد.
مدارک مورد نیاز ثبت نام:
ـ اصل و تصویر مدرک تحصیلی
ـ اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه به صورت خوانا
ـ اصل و تصویر دوطرف کارت ملی
ـ 4 قطعه عکس 3*4 پرسنلی

ضمنا اسامی پذیرفته شدگان رشته پرستاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

azmonfaragir
11 ژانویه 2020
543 بازدید