نمونه سوالات استخدامی امریه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوزستان98

نمونه سوالات استخدامی امریه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوزستان98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی امریه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوزستان98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی امریه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوزستان98 زبان و ادبیات فارسی >>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی امریه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوزستان98  معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی امریه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوزستان98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی امریه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوزستان98 اطلاعات نمونه سوالات استخدامی امریه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوزستان98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

جذب نیروهای وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و مقررات داخلی سازمان های مذکور صورت می پذیرد. مطابق دستورالعمل اجرایی تامین کارکنان وظیفه مراکز غیر نظامی ستاد کل نیروهای مسلح ، دستگاه های دولتی دارای سهمیه مصوب ، در چهارچوب ضوابط تعیین شده مکلفند سهمیه خود را از بین عموم شهروندان گزینش نمایند. همچنین بکارگیری از خانواده های درجه یک و دونسبی و سببی کارکنان سازمان بکارگیرنده بعنوان سرباز آتش نشان ممنوع می باشد.
جذب مشمولین بالای دیپلم از جمله فوق دیپلم،لیسانس،فوق لیسانس و دکترا از بین افراد واجد شرایط یکی از شرایط زیر می باشد :
-خانواده ایثارگران شامل فرزند یا برادر شهید ،جاوید الاثر،جانباز،آزاده و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه خدمت
-متاهل
-ایتام
-معاف از رزم
-افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی
-نخبگان،استعدادهای برتر،حافظان قرآن

azmonfaragir
12 فوریه 2020
213 بازدید