نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 (3رشته شغلی)

1-نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 روانشناسی:

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 آسيب شناسي رواني 520 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 ارزيابي و تشخيص 240  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 رويكردهاي مختلف در روان درماني 220 سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 نظريه هاي شخصيت 235  سوال+ پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 مباني روانشناسي 90 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

2-نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 مددکار اجتماعی:

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 زبان انگلیسی عمومی 90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 استعداد تحصیلی 150 سوال

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 مددکاری اجتماعی190 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 مددکاری اجتماعی گروهی90 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 مددکاری اجتماعی با خانواده100 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 مددکاری اجتماعی جامعه ای120 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 مبانی مددکاری اجتماعی 80 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 مددکاری اجتماعی فردی40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 روش تحقیق در علوم تربیتی480 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 تحلیل آماری30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 اسیب شناسی اجتماعی430 سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

3-نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 راننده:

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه>>1360  عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 ریاضی و آمار مقدماتی> 1256عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 زبان و ادبیات فارسی>>1364عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 معارف اسلامی>>۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 زبان انگلیسی عمومی>>۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی>>۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی اداره کل بهزیستی استان فارس98 هوش و توانمندیهای عمومی>>۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد جهت توسعه مراکز اورژانس اجتماعی طبق ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه کشور وتبصره 14 لایحه کانون بودجه 1396 نسبت به جذب نیروی انسانی جهت اشتغال در مراکز اورژانس اجتماعی به شرح ذیل اقدام نماید.

نیروی مورد نیاز شهرستان وتعداد مورد نیاز جنسیت مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی
روانشناس داراب (یک نفر)-فیروزآباد (2نفر)-لارستان (2نفر)-ممسنی (2نفر)-استهبان (2نفر)-شهرجدیدصدرا (2نفر) زن-مرد روانشناسی بالینی-روانشناسی عمومی-مشاوره فوق لیسانس
مددکاراجتماعی داراب (2 نفر)-فیروزآباد (2نفر)-لارستان (2نفر)-ممسنی (2نفر)-استهبان (2نفر)-شهرجدیدصدرا (2نفر) زن-مرد مددکاری اجتماعی-خدمات اجتماعی-مددکاری اورژانس اجتماعی-مددکاری خانواده-مددکاری قضایی-مشاوره خانواده-مطالعات خانواده-آسیب شناسی اجتماعی-علوم اجتماعی فوق لیسانس (جهت رشته مددکاری اجتماعی-خدمات اجتماعی-مددکاری اورژانس اجتماعی –مددکاری خانواده ومددکاری قضایی مدرک لیسانس نیز پذیرفته می شود)
راننده داراب (یک نفر)-فیروزآباد (یک نفر)-لارستان (یک نفر)-ممسنی (یک نفر)-استهبان (2نفر)-شهرجدیدصدرا (یک نفر) مرد

-جذب وبه کار گیری نیروی انسانی از طریق مصاحبه تخصصی ، گزینش وتایید نهایی ستاد سازمان بهزیستی کشورخواهد بود.

-متقاضیان می بایست لزوما بومی شهرستان باشند.

-متقاضیان جهت تقدیم تقاضا فقط به اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

-فتوکپی تمام صفحات شناسنامه،کارت ملی،مدرک تحصیلی ونشانی و شماره تلفن بهمراه تقاضا ارائه گردد.

-مهلت ارائه تقاضا و مدارک تا 1396/03/20 می باشد.

-متقاضیان کار در اورژانس اجتماعی شهرک صدرا به اداره بهزیستی شهرستان شیراز و اقع در کوی زهرا مراجعه نمایند.

-در صورتی که مراجعه افراد بیش از 3 برابر افراد مورد نیاز باشدآزمون کتبی برگزار خواهد شد که جزئیات ان متعاقبا اعلام خواهد شد

azmonfaragir
29 فوریه 2020
257 بازدید