سوالات استخدامی بانک ملی سال 1402

مواد آزمون عمومی عبارتند از:
۱ـ۱, نمونه سوالات استخدامی بانک ملی معارف اسلامی* ۱۵۰۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی بانک ملی ویژه اهل تشیع
۱ـ۲, نمونه سوالات استخدامی بانک ملی معارف اسلامی ۱۵۰۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی بانک ملی ویژه داوطلبان سایر مذاهب اسلامی (حنفی , نمونه سوالات استخدامی بانک ملی شافعی , نمونه سوالات استخدامی بانک ملی مالکی , نمونه سوالات استخدامی بانک ملی حنبلی , نمونه سوالات استخدامی بانک ملی زیدی)
۲, نمونه سوالات استخدامی بانک ملی ریاضی و آمار مقدماتی ۱۷۰۰ سوال با جواب
۳, نمونه سوالات استخدامی بانک ملی زبان و ادبیات فارسی ۱۶۵۰ سوال با جواب
۴, نمونه سوالات استخدامی بانک ملی فناوری اطلاعات (Word ،PowerPoint ،Excell و Internet) 1780 سوال با جواب
۵, نمونه سوالات استخدامی بانک ملی زبان انگلیسی عمومی ۱۶۰۰ سوال با جواب , نمونه سوالات استخدامی بانک ملی عمومی
۶, نمونه سوالات استخدامی بانک ملی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ۱۸۰۰ سوال با جواب
۷, نمونه سوالات استخدامی بانک ملی هوش و توانمندی های عمومی ۱۷۰۰ سوال با جواب

 

azmonfaragir
23 مارس 2023
454 بازدید

 برچسب ها: