سوالات کارشناس رسمی دادگستری داروسازي و سم شناسي+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری داروسازي و سم شناسي+ پاسخنامه

سوالات کارشناس رسمی دادگستری (خرداد ۹۹)داروسازي و سم شناسي (كد ۱۶)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری مباني و اصول فارماكولوژي (داروشناسي) 500 سوال با جواب

ـ سوالات کارشناس رسمی دادگستری پاتوفيزيولوژي (درمانشناسي) 350 سوال با جواب

ـ سوالات کارشناس رسمی دادگستری قانون مجازات اسلامي 360 سوال با جواب

– سوالان کارشناس رسمی دادگستری داروسازي و سم شناسي سال 98 +پاسخنامه

 

 

azmonfaragir
6 آوریل 2020
565 بازدید