سوالات کارشناس رسمی دادگستری(نفقه)+پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری(نفقه)+پاسخنامه همه ی دوره ها

سوالات کارشناس رسمی دادگستری قانون مدني (مباحث نكاح، طلاق، وصيت، نفقه و اجرتالمثل) ـ 300 سوال با جواب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری قانون حمايت خانواده-   300  سوال با جواب

ـ سوالات کارشناس رسمی دادگستری مجموعه قوانين و مقررات كارشناسان رسمي دادگستري (در مباحث مرتبط)200 سوال+جواب

 

 

 

 

http://azmon98.ir/?p=4768

 

 

azmonfaragir
2 آوریل 2020
1750 بازدید