سوالات استخدامی ( کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)) کدشغل3124 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97) 

سوالات استخدامی ( کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)) کدشغل3124 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97) 

سوالات استخدامی ( کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)) کدشغل3124 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97) 

درس فقه (کتاب شرح لمعه(مبحث صید و ذباحه)) 30 سوال + پاسخنامه 210 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ( کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)) کدشغل3124 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97)  درس قانون، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به نظارت شرعی بر ذبح و صید، 30 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ( کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)) کدشغل3124 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97)  درس آیات الاحکام مربوط به صید و ذبح 300 سوال + پاسخنامه 

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی ( کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)) کدشغل3124 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی ( کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)) کدشغل3124 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97)  درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی ( کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)) کدشغل3124 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97)  درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی ( کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)) کدشغل3124 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی ( کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)) کدشغل3124 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97)  درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی ( کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)) کدشغل3124 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97)  درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی ( کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی)) کدشغل3124 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
18 آگوست 2019
284 بازدید