سوالات استخدامی (پزشک) کدشغل 151 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (پزشک) کدشغل 151 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (پزشک) کدشغل 151 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (پزشک) کدشغل 151 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس بیماریهای داخلی،عفونی، روانپزشکی240 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (پزشک) کدشغل 151 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس جراحی عمومی و زنان و زایمان

سوالات استخدامی (پزشک) کدشغل 151 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس بیماری کودکان

سوالات استخدامی (پزشک) کدشغل 151 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس امار حیاتی و اصول اپیدمیولوژی 130سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (پزشک) کدشغل 151 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر

 

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

azmonfaragir
15 آگوست 2019
227 بازدید