سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا سازمان ثبت اسناد و املاک

سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا سازمان اسناد و املاک ۱۳۹۹

سوالات استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک آئین دادرسی 300 سوال و جواب

سوالات استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک– حقوق اساسی  300 سوال و جواب

سوالات استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک– حقوق جزا (عمومی ) – 380  سوال و جواب

سوالات استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک– حقوق جزا ( اختصاصی) – 400  سوال و جواب

سوالات استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی – 750  سوال و جواب

سوالات استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 200  سوال و جواب

azmonfaragir
24 آوریل 2020
680 بازدید