سوالات استخدامی فوریتهای پزشکی شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر سیرجان ۱۳۹۹

نمونه سوالات استخدامی  فوریتهای پزشکی درس   آناتومی   360 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی  فوریتهای پزشکی درس   احیای قلبی و ریوی  سوال150 عدد + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی  فوریتهای پزشکی درس   فرآیند عملیات و اطلاعات فنی  100+عدد + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی  فوریتهای پزشکی درس   تروما  170 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی  فوریتهای پزشکی درس    فارماکولوژی800 سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی  فوریتهای پزشکی درس   فوریت های داخلی 300  سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی  فوریتهای پزشکی درس   فیزیولوژی30 سوال + پاسخنامه

 

آزمون عمومی:
1 – نمونه سوالات استخدامی  شرکت گل گهر سیرجان (نگهبان) ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 – نمونه سوالات استخدامی  شرکت گل گهر سیرجان (نگهبان) زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 – نمونه سوالات استخدامی  شرکت گل گهر سیرجان (نگهبان) زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 – نمونه سوالات استخدامی  شرکت گل گهر سیرجان (نگهبان) فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 – نمونه سوالات استخدامی  شرکت گل گهر سیرجان (نگهبان) معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 – نمونه سوالات استخدامی  شرکت گل گهر سیرجان (نگهبان) شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 – نمونه سوالات استخدامی  شرکت گل گهر سیرجان (نگهبان) اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی  شرکت گل گهر سیرجان (نگهبان) استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

azmonfaragir
28 آوریل 2020
553 بازدید