سؤالات و کلید آزمون کارشناسان رسمی دادگستری امور بانکی (کد ۰۱ )(خرداد ۱۳۹۹)

 سؤالات و کلید آزمون کارشناسان رسمی دادگستری امور بانکی (کد ۰۱ )(خرداد ۱۳۹۹)

 سؤالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری امور بانکی (کد ۰۱ )

 سؤالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری بانکداری داخلی ۱ و ۲ ـ 270 نمونه سوال با جواب

 سؤالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری بانکداری بین الملل ۱ ـ60 نمونه سوال با جواب

سؤالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری  بانکداری بین الملل  ۲ -480  نمونه سوال با جواب

سؤالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری پول و ارز بانکداری ـ 600  نمونه سوال با جواب

سؤالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری  انفورماتیک و IT بانکی ـ120  نمونه سوال با جواب

سؤالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری  حقوق بانکی  نمونه سوال با جواب 141 سوال با پاسخ

  • سؤالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری 350  صفحه جزوه علوم و اصول بانکی +پاسخ

    سؤالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری 850  سوال اصول بانکی به همراه پاسخنامه


 

azmonfaragir
23 مارس 2020
649 بازدید