دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات مکانیکی98

دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات مکانیکی98 استاتیک115 سوال + پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات مکانیکی98 مقاومت مصالح113 سوال + پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات مکانیکی98 اجزای ماشین 500 سوال با جواب

دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات مکانیکی98 ترمودینامیک  20 سوال + پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات مکانیکی98 سیالات261 سوال + پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات مکانیکی98 انتقال حرارت14 سوال + پاسخنامه

 

azmonfaragir
29 فوریه 2020
334 بازدید